Deel het evangelie met Kerst

Rond Kerst zijn er op verschillende plaatsen speciale bijeenkomsten met en voor vluchtelingen. Je wilt een bekend christelijk feest met hen delen. Maar je wilt ook de boodschap van Kerst overbrengen. Waar moet je dan rekening mee houden? Op deze pagina een aantal aandachtspunten voor zowel moslims als (oosters) orthodoxe christenen.

Het meest belangrijk is dat mensen zich bij de ontmoeting welkom voelen. Dat begint met herkenbare uitnodiging. Kerst is eigenlijk voor iedere vluchteling wel bekend, het wordt wereldwijd gevierd. De link met de geboorte van Jezus zal daarom ook bijna altijd bekend zijn. Tegelijk zijn ‘lichtjes’ en ‘kerstbomen’ de plaatjes die daar bij horen. Laat op de uitnodiging zien dat het om een feest gaat.

Adventskranz 4. Advent

Het evangelie delen met moslims

Moslims zien Jezus als één van de belangrijkste profeten en ook in de Koran wordt geschreven over zijn geboorte uit de maagd Maria. Begrippen als zonde en onreinheid hebben inhoud voor moslims. Moslims kennen net als wij het verlangen om rein te zijn, alleen ervaren zij een zekere angst voor God en afstand tot God vanwege Zijn heiligheid. Met Kerst mag je aan moslims vertellen dat God in Jezus heel dichtbij is gekomen en ons in een nieuwe relatie met God wil brengen. 

Een manier om het kerstevangelie te delen is door het vertellen van het kerstverhaal. Dit mooie verhaal zal indruk maken op bezoekers en bevat niet direct onderdelen die aanstoot zullen geven aan moslims. Vooral de plek van engelen in het verhaal laat zien dat er iets heel belangrijks gebeurt. 

Vanuit het verhaal is het mogelijk om meer uitleg te geven over de komst van Jezus Christus in de wereld. Het is verstandig om uitleg eenvoudig te houden en te focussen op een kerngedachte. Twee voorbeelden: 

  • De engelen zeggen: De Redder is geboren 
  • De wijzen brengen geschenken en eren Hem als koning

Aan de hand van deze kerngedachten kun je uitleggen wat het betekent dat Jezus onze Redder is en dat Hij de koning van ons leven wil zijn. Probeer niet alles wat belangrijk is in de uitleg te stoppen, ‘less is more’. Een stukje film over het kerstverhaal kan een mooie aanvulling zijn op de uitleg. Daarmee zien ze het verhaal en dat versterkt onze woorden. Van de Jezus-film zijn meerdere talen beschikbaar bij twr360. Van de geboorte van Jezus zijn ook andere film(fragmenten) beschikbaar, bijvoorbeeld de Nativity Story.

 Tenslotte zijn er nog enkele aandachtspunten voor het delen van het evangelie met moslims:

  • Let er op dat je altijd duidelijk maakt dat je respect hebt voor het geloof van de ander en alleen uit wilt leggen wat christenen geloven om samen het kerstfeest te kunnen vieren. 
  • Wees terughoudend met het benoemen van Jezus als (zoon van) God. Als je dit wel doet, leg dan uit dat dit gaat om een geestelijke manier van ‘zoon’ zijn en dat God geen seksuele gemeenschap heeft gehad met Maria. 
  • Jezus benoemen als Messias of de Christus, is geen probleem. Jezus Messias is een aanspreektitel die bekend is vanuit de Koran. 
  • Het is voor moslims een struikelblok als je praat over de drie-eenheid. Als je het hierover wilt hebben, zul je ook uit moeten leggen wat dit betekent.
  • Wees tenslotte terughoudend met het noemen van ‘Joden’ en het ‘Joodse volk’. Dit ligt erg gevoelig en brengt allerlei gedachten op gang. Je kunt wel spreken over ‘het volk van God’.

Kerst vieren met orthodoxe christenen

RW photo Flickr

Voor christenen uit andere culturen is Kerst een belangrijke christelijke feestdag. Kerst wordt uitbundig gevierd. Oosters orthodoxe christenen vieren Kerst alleen later dan wij, namelijk op 7 januari. Hiervoor hebben orthodoxe christenen een vastenperiode van 40 dagen waarin ze geen dierlijke producten eten. Dit betekent dat ze bij een viering die je organiseert misschien niet mee kunnen eten met wat je aanbiedt.

Enkele aandachtspunten voor het delen van het evangelie met orthodoxe christenen: 

  • Probeer aansluiting te vinden bij orthodoxe christenen om samen met hen Kerst te vieren. Zorg dat de viering dichtbij het verhaal van de Bijbel blijft. Dit is belangrijk omdat binnen de orthodoxe kerk verschillende overleveringen bestaan van het kerstverhaal. Ook heeft Maria een grotere plek binnen de orthodoxe kerk dan binnen het protestantisme. Door dichtbij de Bijbel te blijven benadruk je ons gezamenlijke fundament.
  • Als je voor moslims af en toe de titel ‘Issa (al Massih)’ gebruikt, dan is het goed om naar (Arabische) christenen ook de naam Yeshua te gebruiken.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world