Webinar beschrijvingen

12 november: asielprocedure en opvang

Doelgroep: vrijwilligers die contact hebben met azc-bewoners

Wat gebeurt er allemaal als iemand asiel aanvraagt in Nederland? Welke stappen moet hij doorlopen? In dit seminar leer je in grote lijnen hoe dat in elkaar steekt. Ook wordt uitgelegd wat de beroepsmogelijkheden zijn bij afwijzing van een asielaanvraag en wat voor hulp de juridische afdeling van Gave kan bieden en wat je als kerk en vrijwilliger wel en niet kunt doen. Deze avond wordt geleid door Alies en Patrick

Stichting Gave - Alies Koetsier

Alies Koetsier – Juridisch consultant

Stichting Gave - Patrick Platschorre

Patrick Platschorre – medewerker kennis

19 november: uitgeprocedeerd: wat nu?

Doelgroep: kerken en vrijwilligers die vragen hebben hoe uitgeprocedeerden te helpen

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn moeten terug naar hun land. Maar wat als ze die stap niet kunnen of willen maken? Of tijd nodig hebben om een nieuwe asielaanvraag voor te bereiden? Wat kun je als kerk of individu hierin betekenen? Deze avond wordt geleid door Heidi en Marnix.

Heidy Vink - veldwerker bij stichting Gave

Heidy Vink – veldwerker

Stichting Gave - Marnix Visscher

Marnix Visscher – Teamcoördinator juridische ondersteuning en beleidsmedewerker afdeling kennis

26 november: voorbereiden asielaanvraag bekeerling

Doelgroep: kerken die asielzoekers in de gemeente hebben die een asielaanvraag doen op grond van bekering.

Omschrijving: Een vluchteling wordt christen en loopt gevaar als hij terug zou moeten naar eigen land. De IND vindt zijn bekeringsverhaal ongeloofwaardig. Op welke manier kun je dan deze vluchteling ondersteunen? Hoe kan Gave hierbij helpen? Deze avond wordt geleid door Auke en Marco.

Marco Vos - Stichting Gave

Marco Vos – Manager veldwerk en belangenbehartiging

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world