Webinar beschrijvingen

Donderdag 11 november: asielprocedure en opvang

Doelgroep: vrijwilligers die contact hebben met azc-bewoners

Wat gebeurt er allemaal als iemand asiel aanvraagt in Nederland? Welke stappen moet hij doorlopen? Wat zijn de verschillende opvangcentra waar hij terechtkomt? In dit seminar leer je in grote lijnen hoe dat in elkaar steekt. Ook wordt uitgelegd wat het inhoudt om in beroep te gaan bij afwijzing van een asielaanvraag en wat voor hulp de juridische afdeling van Gave kan bieden en wat je als kerk en vrijwilliger wel en niet kunt doen. Deze avond wordt geleid door Alies en Patrick.

Stichting Gave - Alies Koetsier

Alies Koetsier – Juridisch consultant

Stichting Gave - Patrick Platschorre

Patrick Platschorre – medewerker kennis

Donderdag 18 november: voorbereiden asielaanvraag bekeerling

Doelgroep: kerken die asielzoekers in de gemeente hebben die een asielaanvraag doen op grond van bekering.

Een vluchteling wordt christen en loopt gevaar als hij terug zou moeten naar eigen land. De IND vindt zijn bekeringsverhaal ongeloofwaardig. Op welke manier kun je dan deze vluchteling ondersteunen? Hoe kan Gave hierbij helpen? Deze avond wordt geleid door Auke en Marco.

Marco Vos - Stichting Gave

Marco Vos – Manager veldwerk en belangenbehartiging


Auke van der Helm – Juridisch consultant

Dinsdag 23 november: uitgeprocedeerd: wat nu?

Doelgroep: kerken en vrijwilligers die vragen hebben hoe uitgeprocedeerden te helpen

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn moeten terug naar hun land. Daarvoor moeten ze wel een knop omzetten. Of is een nieuwe asielaanvraag nog mogelijk? Wat kun je als kerk of individu hierin betekenen? En wat zijn de rechten als iemand langer hier blijft? Deze avond wordt geleid door Henk en Marnix.

Stichting Gave - Marnix Visscher

Marnix Visscher – teamcoördinator juridische ondersteuning bij stichting Gave

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world