Arabische conferentie 2017

2 juni tot en met 5 juni

Deze zomer organiseert een groep Arabische christenen met ondersteuning van Gave een grote vierdaagse conferentie voor Arabisch-sprekenden. Ruim 400 vluchtelingen, van wie velen moslim zijn, worden uitgenodigd. Bekende Arabische sprekers zullen spreken over de liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. Daarnaast is er veel ruimte voor muziek en onderlinge ontmoeting. De bijeenkomst is van vrijdagavond 2 juni tot en met maandagmiddag 5 juni.

Voor wie

We verwachten ouderen en jongeren, Koerden en Irakezen, maar vooral veel SyriŽrs. Juist voor hen is de conferentie een plek waar ze Gods troost kunnen ervaren. Ze zijn een verschrikkelijke burgeroorlog ontvlucht en dragen trauma’s en pijn met zich mee. De openheid onder SyriŽrs voor de Bijbelse boodschap is opmerkelijk. Deze bijzondere conferentie kan levensveranderend zijn.

De laatste jaren is er een toenemend aandeel moslims die de conferentie bezoekt. De verwachting is dat de helft van de vierhonderd bezoekers, mensen zijn met een moslimachtergrond. De overige deelnemers hebben een christelijke achtergrond, veelal Oosters Orthodox of Rooms Katholiek. 

Programma

Er zijn toespraken van bekende predikanten die ook te zien zijn op Arabisch-talige TV-zenders. Het wordt ingeleid met samen zingen, begeleid door een zanger die ook bekend is van deze zenders. Veel Arabisch sprekenden in ons land kijken naar deze zenders en vinden het daarom ook prachtig om deze mensen te ontmoeten. De avonden zijn meestal wat ‘luchtiger’, er wordt veel muziek gemaakt. 

Helpt u mee?

De deelnemers betalen een bijdrage, maar die is lang niet toereikend om de kosten
te dekken. U kunt een Syrische vluchteling laten deelnemen door de toegang
voor hem te betalen. De deelnemersbijdrage is: Jongeren en volwassenen met status: € 120; Jongeren en volwassenen zonder status: € 60; Kinderen 4-11 jaar: € 25 (inclusief overnachting en maaltijden).

Giften kunt u overmaken naar NL85 INGB 0006 9900 56, o.v.v.: Arabische conferentie.  

Wilt u Arabisch sprekenden uit uw omgeving aanmelden voor de conferentie dan kan dat hier. Let op: wees er van bewust dat dit een christelijke conferentie is, waar mensen worden uitgedaagd om als christen te leven en geloven. Meldt alleen mensen aan die daar interesse voor hebben.

Klik hier om online te doneren

Bid

We willen u vragen om mee te bidden voor de conferentie. Dat het voor de bezoekers een hele goede conferentie mag zijn. Waar ze mogen genieten van het onderlinge contact. Waar ze nieuwe dingen leren en ervaren van Gods liefde. Bid ook voor rust en vrede tijdens deze dagen, de bezoekers zijn zeer verschillend in geloof en afkomst, dat geeft als vanzelf spanningen.

Doe

  • Kent u in uw omgeving Arabisch sprekende mensen die meer willen weten van de liefde van God? Nodig hen uit om zich aan te melden voor de conferentie. Gezien de sfeer op de conferentie is het belangrijk dat ze beseffen dat het Evangelie centraal staat tijdens de conferentie (en niet 'vakantie'). Een (digitale) Arabische folder kunt u hier downloaden.
    - voorkant flyer
    - achterkant flyer
  • Als u bekenden kunt aanmoedigen om te gaan naar de conferentie, kunt u mogelijk helpen door (een deel van) de kosten voor uw rekening te nemen en/of te helpen bij het vervoer van en naar de conferentie. Aanmelden kan hier.
  • Help mee bij het kinder- of jongerenwerk. Dit wordt gedaan door een team Nederlanders. We vormen drie teams voor de kinderen van 0-4, 4-8 en 8-12. Daarnaast willen we een team vormen voor het jongerenwerk voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
    Voor meer informatie:

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen