Gastvrij in de kerk

Gastvrijheid vraagt veel, maar daardoor ontvang je ook veel. Wat kunt u als kerk betekenen voor vluchtelingen?

Onderzoek

Recent heeft oud Gave-medewerker Rien van der Toorn een onderzoek laten uitvoeren naar de gastvrijheid van kerken. Allochtone jongeren spiegelden de gastvrijheid van bezochte kerken aan die van de Bijbel en hun eigen cultuur. Helaas waren ze niet enthousisast over de meeste bezochte kerken. Op de site Cross Cultural Impact kunt  u meer lezen en het boek ‘Filoxenia – liefde tot de vreemdeling’ bestellen.

Tips om te komen tot meer gastvrijheid

Maar hoe moet het dan wel? Zonder de pretentie volledig te zijn, geven we u hier wat tips.

  1. Onderzoek en bezin je op het boeiende bijbelse thema gastvrijheid (zie uitwerking hieronder).
  2. Zorg voor een netwerk rondom de vluchteling.
    Een echt gastvrije gemeente wordt pas ervaren als iemand zich thuis voelt, zich familie voelt. Gastvrijheid is niet een zaak van ťťn persoon, en ťťn speciale vluchtelingenactiviteit. Maar neem de vluchteling op in een netwerk en betrek hem bij alle activiteiten, maar vooral bij veel mensen.

Rondom de kerkdienst

Maak het de vluchteling comfortabel zodat hij of zij zich thuis kan voelen. Dit kan door:

  1. Welkom te heten (bij ingang en eventueel ook via kansel/podium).
  2. Duidelijk maken hoe de dienst gaat verlopen: deel een (standaard)liturgie uit.
  3. Zorg voor vertaling van de kerkdienst en dat de dienst in begrijpelijke taal plaats vindt.
  4. De ultieme vorm van gastvrijheid is gezamenlijk een maaltijd (lees hieronder meer) gebruiken. Bedenk hoe u dit kunt toepassen rondom de dienst en probeer anders vluchtelingen uit te nodigen voor een maaltijd bij u thuis.
  5. Probeer vanuit de leiding van de kerk aandacht te schenken aan de vluchtelingen. Juist in niet-westerse culturen is het heel belangrijk dat leiders klaar staan voor hun mensen. Zo voelen vluchtelingen zich welkom.
  6. Kijk eens bij ons overzicht van tips voor persoonlijk contact of aanbevelingen voor vluchtelingen in de kerk.

Gastvrijheid

In het Nieuwe Testament is het grondwoord voor gastvrijheid ‘filoxenia’, dit wil zeggen: liefde tot de vreemdeling. Voor westerse mensen is het moeilijk om die liefde ook door te laten dringen in hun hele leven. Wij hebben toch meer ‘koudere waarden’ hoog in ons vaandel staan: rechtvaardigheid en eerlijkheid bijvoorbeeld. Toch roept God ons op om de vreemdeling lief te hebben. Hem gastvrij te ontvangen. Want (zegt de schrijver aan de HebreeŽn) zonder het te weten hebben sommigen engelen geherbergd. Of denk eens aan wat Jezus zei in MattheŁs 25 over het voeden van hongerigen en bezoeken van gevangenen: “Zoveel je het aan ťťn van deze minsten hebt gedaan heb je het mij gedaan.” Gastvrijheid betekent: Jezus ontvangen. Voor een goed begrip van gastvrijheid biedt de Bijbel een schat aan handreikingen.

Persoonlijk

Hoe ontvang je de vreemdeling en in hem Jezus nu op een goede manier? Het kan beklemmend zijn: moet je nu iedere vluchteling in je huis opvangen? Dat is nu ook weer niet de bedoeling. In Rom. 12:13 Staat “Streef naar de gastvrijheid”. Dat houdt ook een bepaalde mate in, die voor iedere persoon weer verschillend is. Maar denk er wel aan: God roept ons op om niet met menselijke maat te meten, maar met de goddelijke maat. Enige zorgeloosheid is op zijn plaats. Als God al zorgt voor de musjes, zou Hij dan ons niet al het nodige schenken zodat je gastvrij kunt zijn?

Maaltijd

De ultieme vorm van gastvrijheid is samen een maaltijd gebruiken. Door de Bijbel heen komt dit steeds naar voren. De Heere Jezus gebruikt niet voor niets een maaltijd om zijn lijden en sterven duidelijk te maken. Een maaltijd is het heiligste moment van onze kerkdiensten. Helaas is dit in onze cultuur naar de achtergrond geraakt. In contact met andere culturen komt dit zeer duidelijk naar voren. Probeer hier zowel persoonlijk als in de kerkelijke gemeente aandacht aan te schenken. Dus hoe kunt u als gemeente samen maaltijden vieren en anderen daarvoor uitnodigen. En hoe kunt u vluchtelingen bij u persoonlijk uitnodigen voor de maaltijd.

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen