Goed Nieuws Krant

Voor asielzoekers heeft Gave een krant ontwikkeld met elf getuigenissen van asielzoekers in tien talen. Door de krant wil Gave het contact tussen Nederlandse christenen en (ex-)asielzoekers bevorderen. De krant is niet meer leverbaar, maar u kunt nog wel de losse pagina's downloaden:

 Taal  Pagina  Origineel Vertaling 
 Arabisch (getuigenis van ex-moslim)  4  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Arabisch (getuigenis van een Orth. chr.)  5  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Armeens  3  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Dari  9  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Engels  6   pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Farsi  8  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Frans  6  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Koerdisch-Sorani  11   pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Nederlands  1  pdf toon HTML-versie van het document  n.v.t.
 Nederlands  2   pdf toon HTML-versie van het document  n.v.t.
 Nederlands  12  pdf toon HTML-versie van het document  n.v.t.
 Russisch  7  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document
 Somalisch  10  pdf toon HTML-versie van het document  pdf toon HTML-versie van het document

Verbeteringen Goed Nieuws Krant

Op de Koerdische pagina (11) is het citaat in de middelste kolom verkeerd afgedrukt. Voor Koerdische lezers is dit storend. Daarom biedt Gave het verbeterde citaat hier als download.
Op de Dari (Afghaans) pagina (9) zijn bij de foto per abuis geen copyrightgegevens geplaatst. Dit moet zijn: www.afghancalendar.com.

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen