Aanbod van woonruimte

Het kan niemand meer ontgaan zijn: steeds meer vluchtelingen weten de weg naar Europa te vinden. Ook in Nederland is dat te merken. De overheid is naarstig op zoek naar voldoende opvangruimte. Als noodgreep worden evenementenhallen ingericht met honderden stapelbedden en een tentenkamp georganiseerd in een poging de toenemende instroom het hoofd te bieden. Vervolgens krijgen veel van de (meest Syrische en Eritrese) asielzoekers een verblijfsvergunning en wordt het lastig om iedereen op redelijke termijn een geschikte woning toe te wijzen. Wij merken dat mensen deze signalen oppakken en in toenemende mate bij ons aankloppen met het aanbod van woonruimte. Wij waarderen deze warme betrokkenheid en geven graag advies.

Wat is nodig?

Bij aankomst in Nederland

Voor de beeldvorming is het goed om allereerst te weten dat alle vluchtelingen die Nederland binnenkomen door de overheid opgevangen worden. Niemand hoeft op straat te overnachten omdat er geen plek in de opvang zou zijn. De noodopvangvoorzieningen in evenementenhallen zoals is Apeldoorn, Assen, Goes en Zwolle zijn zeker niet ideaal, maar de mensen krijgen in ieder geval onderdak, maaltijden en medische zorg. Ook zijn vrijwilligers van VluchtelingenWerk aanwezig die de mensen helpen met de voorbereiding op de asielprocedure. U kunt mensen best bij u thuis uitnodigen voor een kopje koffie of thee of voor een maaltijd, maar onderdak is niet nodig.

Tijdens de behandeling van de asielaanvraag

Voor de behandeling van de asielaanvraag verhuizen mensen naar een zogenaamde proces opvanglocatie waar ze zich verder voorbereiden op de asielprocedure. Daar verblijven ze ook gedurende de asielprocedure die ťťn ŗ twee weken in beslag neemt. Ook hier krijgen ze hulp van VluchtelingenWerk en is er contact met de asieladvocaat. Het is dus van belang dat de mensen op het centrum aanwezig zijn en tijdens de procedure zelf moeten ze ook geregeld op het aanmeldcentrum van de IND zijn. Daar worden ze zo nodig met een busje naar toe gebracht. Tussendoor is er ook nog de nodige ‘vrije tijd’ en ook dan kunt u mensen bij u thuis uitnodigen voor een kopje koffie of thee of voor een maaltijd.

Na statusverlening

Met name veel Syrische en Eritrese asielzoekers krijgen na hun aanvraag al snel een verblijfsvergunning. Zij verblijven dan op een ‘gewoon’ asielzoekerscentrum totdat een woning beschikbaar is. Omdat er nu heel veel nieuwe ‘statushouders’ zijn, is de wachttijd flink opgelopen. Voor deze situatie kan tijdelijke huisvesting bij particulieren wellicht uitkomst bieden. Hiervoor is het zogenaamde 'logeerregeling' door de overheid in het leven geroepen. Er zijn echter wel enkele belangrijke aandachtspunten die u hier kunt vinden.

Een andere mogelijkheid is de zogenaamde 'tussenvoorziening', een initiatief van stichting INLIA dat in maart 2016 als proef begonnen is. Het kan de moeite waard zijn om te overwegen dit initiatief in samenwerking met plaatselijke kerken over te nemen. Zie verder het bericht op de website van INLIA.

    Andere mogelijkheden

    • U kunt ook op andere praktische manieren helpen, zie de pagina Hartelijk welkom voor asielzoekers
    • Als u een pand hebt dat voor tijdelijke bewoning geschikt is of gemaakt kan worden, kunt u dat aanbieden bij de gemeente. COA en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roepen gemeenten namelijk op om tijdelijke woonruimte te zoeken voor statushouders op basis van het zogenaamde Gemeentelijk Versnellingsarrangement.
    • Voor hulp en eventuele opvang aan uitgeprocedeerden vindt u hier advies en kunt u een brochure opvragen.