De asielprocedure

Algemene informatie

  • De IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) beoordeelt de asielaanvraag van vluchtelingen. Op hun website staat onder andere informatie hoe asiel aan te vragen. Zie ook het overzicht  op de websites van VluchtelingenWerk en Tell-me.
  • Asielzoekers worden tijdens de procedure bijgestaan door een asieladvocaat en door VluchtelingenWerk Nederland. Iedere asielzoeker heeft een contactpersoon van Vluchtelingenwerk in de buurt, vaak op het AZC zelf.

Wachttijden

  • Sinds februari 2016 was de termijn waarin een besluit moet worden genomen verlengd van zes naar vijftien maanden.
  • Per 1 februari is de termijn weer teruggebracht naar 6 maanden.
  • In individuele zaken kan de termijn wel verleng worden.

Medisch onderzoek

In de beginfase van de asielprocedure is voorzien in een medisch onderzoek. Als er sprake is van al dan niet zichtbare sporen van marteling of mishandeling, pleit Amnesty International voor vervolgonderzoek als onderdeel van de beoordeling van de asielaanvraag, zodat kan blijken of deze `sporenī passen bij de gestelde martelingen. Voor dit vervolgonderzoek is nu het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) opgericht.

Ondersteuning vanuit de kerk

Soms vraagt een asielzoeker extra ondersteuning vanuit de kerk ten behoeve van zijn asielprocedure. Wij adviseren u graag hoe u kunt helpen.

Enkele veel gestelde vragen

Als je veel contact hebt met en asielzoeker, kun je vragen krijgen die met zijn procedure te maken hebben. Hieronder staan drie vragen die vaak gesteld worden:

‘Wat betekent deze brief?’

Een asielzoeker kan soms onnodig van slag zijn omdat hij de strekking van een brief niet begrijpt. In de meeste gevallen kunt u het beste verwijzen naar zijn contactpersoon van Vluchtelingenwerk.

‘Ik krijg een afwijzing, terwijl de rechter mij gelijk gaf. Hoe kan dat?’

Als een asielaanvraag afgewezen wordt, kan de asielzoeker bij de rechter in beroep gaan. Wordt het beroep toegekend, dan denkt een asielzoeker vaak, dat zijn asielaanvraag nu wel gehonoreerd zal worden. De werkelijkheid is echter anders: als een beroep toegekend wordt, zegt de rechter alleen, dat de afwijzing niet voldoende gemotiveerd is. De IND moet in dat geval zijn huiswerk overdoen. Mogelijk zijn bepaalde factoren of feiten niet in de beoordeling meegenomen en moet de IND die alsnog in de besluitvorming betrekken. Daarmee is echter niet gezegd, dat die nieuwe besluitvorming positief zal uitpakken. Dat moet weer afgewacht worden. Bovendien bestaat de mogelijkheid, dat de IND tegen de uitspraak in hoger beroep gaat. 

Kan ik iemand uit het buitenland laten overkomen? 

Veel vluchtelingen in Nederland hebben nog familie  of goede vrienden in land van herkomst en maken zich zorgen over hun veiligheid. Juist als iemand in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, ontstaat de wens om te proberen familie naar Nederland te laten over komen. Wat zijn de mogelijkheden? lees meer...