Gezondheidszorg

Asielzoekers in opvang

De medische zorg voor asielzoekers wordt geregeld door het GCA (Gezondheidscentrum Asielzoekers). Zij hebben op of nabij elk asielzoekerscentrum een kleine huisartsenpraktijk, waar ook eerstelijns geestelijke gezondheidszorg geboden wordt. Buiten de (beperkte) openingstijden van de praktijk kunnen mensen bellen met de Praktijklijn, waar zo nodig doorverwezen wordt naar een reguliere huisarts of andere zorg.
Zie ook de Regeling Zorg Asielzoekers voor meer informatie.

Medisch onderzoek tijdens asielprocedure

In de beginfase van de asielprocedure is voorzien in een medisch onderzoek. Als er sprake is van al dan niet zichtbare sporen van marteling of mishandeling, pleit Amnesty International voor vervolgonderzoek als onderdeel van de beoordeling van de asielaanvraag, zodat kan blijken of deze `sporenī passen bij de gestelde martelingen. Voor dit vervolgonderzoek is in 2012 het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) opgericht; 

Dakloze asielzoekers

Het komt in de praktijk nog altijd voor, dat asielzoekers op straat komen te staan. Soms zijn ze helemaal uitgeprocedeerd en moeten ze terug naar het land van herkomst. Soms gebeurt het echter al als ze nog een procedure hebben lopen. Gevolg is, dat ze geen aanspraak meer kunnen maken op de voorzieningen voor asielzoekers, inclusief de gezondheidszorg. Ook kunnen ze geen gewone ziektekostenverzekering afsluiten om op die manier aanspraak te kunnen maken op benodigde gezondheidszorg. Toch hebben ook zij recht op 'medisch noodzakelijke zorg'. Hoe dat is geregeld, is te vinden op de website van Stichting INLIA.

Zie ook de volgende websites:

  • Basisrechten voor de zogenaamde ongedocumenteerden, waaronder toegang tot medisch noodzakelijke zorg. Klik hier voor informatie in Engels en Frans
  • Dokters van de Wereld kan bemiddelen bij medische kwesties. Klik hier voor folders in diverse talen.

Psychische hulpverlening

Christelijke zorg