Iemand naar Nederland halen?

Veel vluchtelingen in Nederland hebben nog familie of goede vrienden in land van herkomst en maken zich zorgen over hun veiligheid. Juist als iemand in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, ontstaat de wens om te proberen familie naar Nederland te laten over komen. Wat zijn de mogelijkheden? 

In het algemeen verwijzen wij hiervoor naar de informatie op de website van de IND

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste (legale) mogelijkheden. We gaan er hierbij van uit dat degene die naar Nederland wil komen geen staatsburger is van een Europees land. 

Gezinshereniging

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, kan hij een aanvraag doen voor gezinshereniging. Voor gezinshereniging komen de volgende personen in aanmerking:

 • echtgenoot of partner
 • minderjarige kinderen en pleegkinderen
 • meerderjarige kinderen die afhankelijk zijn van de vluchteling, dwz
  die voor vertrek van de vluchteling deel uitmaakten van het gezin van de vluchteling
  en na vertrek van de vluchteling geen zelfstandig (gezins)leven hebben opgebouwd
 • de ouder(s) van een alleenstaande en minderjarige vluchteling

De aanvraag moet binnen drie maanden na statusverlening gedaan worden.
Voorwaarde is verder, dat de gezinsband in land van herkomst al bestond en dat de nareizende gezinsleden dezelfde nationaliteit hebben als de vluchteling.
VluchtelingenWerk biedt meer informatie en hulp voor de aanvraag.

Andere mogelijkheden

Om te beginnen gebied de eerlijkheid te zeggen, dat de kans op 'andere mogelijkheden' zeer klein zo niet nul is voor mensen uit conflictgebieden of landen met een hard dictoriaal regime. De Nederlandse overheid gaat er dan namelijk op voorhand van uit dat de eigenlijke bedoeling is om asiel aan te vragen.

Indien iemand via een van deze mogelijkheden naar Nederland komt en de bedoeling heeft asiel aan te vragen, dient hij of zij wel zo snel mogelijk na aankomst asiel aan te vragen en niet te wachten tot de verblijfsvergunning of het visum bijna verlopen is. 

Toeristenvisum ('kort verblijf')

 • De aanvrager moet over voldoende geld beschikken: minimaal 34 euro per dag dat iemand in Nederland wenst te verblijven (zoals gesteld in de visumaanvraag)..
 • De aanvrager moet verzekerd zijn voor medische kosten in Nederland.
 • De aanvrager moet aantonen dat hij tijdig weer zal vertrekken uit Nederland: er wordt gekeken of hij een sterke sociale of economische binding heeft met land van herkomst. 
Zie verder de folder van de IND.

Studie of werk

 • Studie of werk kan een mogelijkheid bieden om naar Nederland te komen. Daarvoor zal in het algemeen een verblijfsvergunning voor langere termijn aangevraagd moeten worden.  

Op uitnodiging

 • Het is mogelijk dat een Nederlander of iemand met een verblijfsvergunning voor Nederland een persoon van buiten Europa uitnodigt voor een tijdelijk verblijf alhier. 
 • Het is belangrijk om je daarbij wel te realiseren dat de overheid in dat geval een garantstelling vraagt voor alle kosten die zich tijdens het verblijf kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisopname, voor zover die anders ten laste van de overheid zouden komen. 
 • De garantstelling is voor maximaal 10.000 euro per jaar gedurende maximaal 5 jaar. Dit is ongeacht de in de aanvraag vermelde verblijfsduur. 
 • Voor de garantstelling geldt een inkomstentoets

Tussenstop op Schiphol

 • Er bestaat de mogelijkheid om een vlucht te boeken naar een land buiten Europa met een tussenlanding of overstap op Schiphol. Dat biedt in principe de mogelijkheid om op Schiphol asiel aan te vragen. 
 • Vaak is echter een zogenaamd transitvisum vereist. Zonder transitvisum is het dan niet mogelijk om een vlucht te boeken via Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven.
 • De kans dat een transitvisum wordt afgegeven aan mensen met bijvoorbeeld een Syrische of Irakese nationaliteit is wederom zeer klein.
Zie verder de folder van de IND.