Meldpunten

Asielzoekers en uitgeprocedeerde vreemdelingen kunnen soms behoorlijk knel komen te zitten in procedures en regelgeving. Bij verschillende instellingen bestaat een meldpunt om op een bepaald gebied knelpunten te signaleren, onder de aandacht te brengen en gericht actie te kunnen ondernemen. Op deze pagina staan deze meldpunten op een rij.

 • Bedreiging van christenen in de asielzoekerscentra (Gave) 
  Gave krijgt signalen van incidenten zoals intimidatie en lijfelijk geweld waar christenen op azc's slachtoffer van worden. Gave heeft hierover overleg met de overheid en signalen van onze kant worden door het COA serieus genomen. Wij ontvangen daarom graag meldingen van bedreigingen via ons meldformulier
   
 • Asielprocedure op grond van christelijk geloof (Gave)
  Vindt de IND een bekering niet geloofwaardig? 
  Of zou de geloofsvervolging in land van herkomst niet zo ernstig zijn?
  Als u een melding doet kunnen we de zaak in onderzoek nemen en mogelijk een expertiserapport opstellen of nader advies geven.

 • Kinderpardon ('gewortelde kinderen') (Defence for Children)
  Kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven kunnen op grond van het kinderpardon een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. De voorwaarden blijken echter zo strikt te zijn dat 98% van de aanvragen wordt afgewezen. Defence for Children doet hier onderzoek naar en vraagt om alle afwijzingen te melden.

 • Dakloze asielzoekers (Stichting INLIA) 
  Op straat zetten van asielzoekers is geen oplossing voor de problematiek van uitgeprocedeerden maar eerder (een deel van) het probleem. INLIA wil de omvang hiervan daarom via hun meldpunt centraal registreren en er bij ‘politiek Den Haag’ aandringen op andere oplossingen.

 • Vreemdelingendetentie (Stichting LOS) 
  Als centraal meldpunt verzamelt Stichting LOS klachten over de detentieomstandigheden van vreemdelingen, bewaarders, geestelijk verzorgers, medische dienst, familieleden van vreemdelingen, politici en anderen. Door al deze klachten te verzamelen en te koppelen wil Stichting LOS meer zicht krijgen op de detentieomstandigheden. Zij wil hiervoor aandacht vragen bij politiek en media. Daarnaast worden waar mogelijk meldingen onderzocht en de juridische mogelijkheden bekeken, en wordt indien nodig hulp geboden bij de opvolging van een klacht. Zie verder meldpuntvreemdelingendetentie.