Meldpunt christen-asielasielzoekers

en aanvraag dossieronderzoek

Bij Gave zetten wij ons in voor een eerlijke beoordeling van asielaanvragen van christenen uit moslimlanden. Wij kunnen dossiers beoordelen, expertiserapporten opstellen en advocaten voorzien van gerichte informatie voor asiel- en beroepsprocedures van christenasielzoekers. In het kader hiervan nodigen wij u uit om onderstaand formulier in te vullen, indien u te maken hebt met een afwijzende beschikking van een christen-asielzoeker die mogelijk aanvechtbaar is. 

NB: De wachttijd is eind maart opgelopen tot vier maanden. Om die reden nemen we tot juli 2017 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling en is het formulier tijdelijk verwijderd. Zie ook verklarende brief.

Kosten
In het vervolg worden kosten in rekening gebracht voor nieuw aangemelde zaken. Meer informatie daarover kunt u binnenkort verwachten. Zaken die voor 24 maart 2017 zijn aangemeld worden nog kostenloos in behandeling genomen, ook als er nog geen bevestiging van behandeling is gegeven.