Meldpunt christen-asielasielzoekers

en aanvraag dossieronderzoek

Bij Gave zetten wij ons in voor een eerlijke beoordeling van asielaanvragen van christenen uit moslimlanden. Wij kunnen dossiers beoordelen, expertiserapporten opstellen en advocaten voorzien van gerichte informatie voor asiel- en beroepsprocedures van christenasielzoekers. In het kader hiervan nodigen wij u uit om onderstaand formulier in te vullen, indien u te maken hebt met een afwijzende beschikking van een christen-asielzoeker die mogelijk aanvechtbaar is. 

Als u het formulier hebt ingevuld ontvangt u automatisch bericht met aanwijzingen voor het insturen van dossierstukken. Dit laatste is vooral relevant indien 

  1. er een VOORNEMEN tot afwijzen van de asielaanvraag ligt waarvoor de advocaat 4 weken de tijd heeft voor reactie,
    of 
  2. BEROEP is aangetekend bij de rechtbank waarbij er nog redelijk de tijd is voor het indienen van processtukken. 
De advocaat en Vluchtelingenwerk kunnen u informeren of dit het geval is en wat de uiterste datum is om processtukken (zoals een expertiserapport) in te zenden. U helpt onze planning enorm als u dit in onderstaand formulier reeds kunt aangeven.

Houd wel rekening met een wachttijd van (momenteel) 6 tot 8 weken, al proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met termijn bij de rechtbank.

Kosten
Vanaf 1 juli 2017 worden kosten in rekening gebracht voor nieuw aangemelde zaken, bekijk de tarieven

Vertrouwelijkheid en Privacy
De gegevens die u middels dit formulier verstrekt zullen vertrouwelijk behandeld worden. Persoonsgegevens die wij via deze melding ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor de registratie van deze melding en om eventueel contact met u op te nemen in verband met deze melding. 


* is verplicht veldUW GEGEVENS:


 
 
 
 


GEGEVENS ASIELZOEKER:
SVP het formulier voor elke persoon apart invullen


 
 
 
 
 
 


ACHTERGROND ASIELZOEKER:etnische groep waar betrokkene toe behoort
(voorzover van toepassing)


 


christelijke stroming waar betrokkene toe behoort
(voorzover van toepassing)


 


betrokkene is: *


 
indien in het land van herkomst al christen: *


 
vluchtreden(en): *


 STAND VAN ZAKEN IN PROCEDURE:huidige fase in procedure: *


 


reden van (voorgenomen) afwijzing asielaanvraag: *


  


Indien verlangd wordt af te zien van bepaalde godsdienstige handelingen:
om welke handeling(en) gaat het dan?


 


Waaruit blijkt dat deze handeling(en) belangrijk is/zijn voor betrokkene?


 


Is het christelijke geloof al in een eerdere asielaanvraag aan de orde geweest?


 


Wat is de uiterste datum voor indienen van een rapport?
Alleen van toepassing indien er een voornemen ligt of een beroep loopt bij de rechtbank.


 


JURIDISCHE NIEUWSBRIEF*
Wij geven twee soorten juridische nieuwsbrieven uit. Verschijning is onregelmatig wanneer daar aanleiding voor is, meestal 4 tot 6 keer per jaar. U kunt hier aangeven of u deze wilt ontvangen: