Minderjarigen

Kinderen vormen een extra kwetsbare goep. Daarom zijn er voor hen extra voorzieningen.

Tell me

De website Tell-me geeft .uitgebreide informatie voor en door minderjarige asielasielzoekers. Hier kan antwoord gevonden op veel vragen omtrent wonen, onderwijs, vrije tijd, gezondheid, gezin en opvoeding, asielprocedure, geld en participatie.
Ook vind je er specifieke informatie voor elk azc.

Andere websites

  • Unicef en COA besteden extra aandacht aan de positie van kinderen op de azc's.
  • Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) is er aangepaste opvang tijdens de procedure. Nidos is verantwoordelijk voor de voogdij en plaatsing in pleeggezinnen.
  • "Wachten op je toekomst" is een rapport van de kinderombusdman over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen
  • Alle minderjarigen hebben leerplicht, ook als ze illegaal in Nederland verblijven
  • Uitgeprocedeerde kinderen mogen niet op straat worden gezet, maar worden zo nodig opgevangen in de zogenaamde gezinslocaties in, bijvoorbeeld, Gilze en Katwijk.
  • Defence for Children komt op voor de belangen van vreemdelingenkinderen
  • zie ook de website illegaal kind
  • kinderpardon

Interessante berichten:

  • Kinderen van azc Apeldoorn in 'Speak Up', een blad voor en door kinderen over kinderrechten.