Opvang asielzoekers

Mensen die in Nederland asiel aanvragen, krijgen opvang aangeboden door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). 
Er zijn verschillende typen opvangcentra waar de asielzoeker achtereenvolgens verblijft als hij de procedure doorloopt. Informatie over opvanglocaties vindt u ook op de website van het COA zelf. Uitgebreide informatie staat in de brochure het COA en de asielprocedure

Op de website van het COA staat  ook informatie over de diverse opvangcentra.
Zie ook een aflevering over het leven van asielzoekers van school-TV (15 min.)
En wat krijgt een vluchteling aan (leef)geld?

Wanneer een asielzoeker in een detentiecentrum of in de gesloten gezinsinrichting Zeist wordt geplaatst geldt het gevangenisregime. Zie verder de pagina vreemdelingendetentie.

Gezondheidszorg

De medische zorg wordt geregeld door het GC A (Gezondheidscentrum Asielzoekers). Zij hebben op of nabij elk asielzoekerscentrum een kleine huisartsenpraktijk, waar ook eerstelijns geestelijke gezondheidszorg geboden wordt. Buiten de (beperkte) openingstijden van de praktijk kunnen mensen bellen met de Praktijklijn, waar zo nodig doorverwezen wordt naar een reguliere huisarts of andere zorg. 
Zie ook de Regeling Zorg Asielzoekers voor meer informatie.

Kinderen

  • De website Tell-me geeft met uitgebreide informatie voor en door minderjarige asielasielzoekers. Hier kan antwoord gevonden op veel vragen omtrent wonen, onderwijs, vrije tijd, gezondheid, gezin en opvoeding, asielprocedure, geld en participatie. Ook vind je er specifieke informatie voor elk azc.
  • Stripboek over asielprocedure:  VluchtelingenWerk Nederland heeft een stripboek voor asielzoekerskinderen ontwikkeld. Het boek geeft uitleg over de asielprocedure en het leven op een asielzoekerscentrum. VluchtelingenWerk Nederland wil met het stripboek kinderen meer houvast bieden. Dit gebeurt op speelse wijze, aan de hand van een avontuur dat vier kinderen op het centrum beleven.
  • In de periode 2007-2009 is onderzoek gedaan naar de leefsituatie van de kinderen in gezinnen in asielzoekerscentra. Hoe is het voor kinderen om op te groeien in een azc en hoe verhoudt deze situatie zich tot het Kinderrechtenverdrag? Het rapport en een samenvatting zijn te vinden op de website Kind in azc. Zie ook een filmpje over het leven van kinderen op het azc
  • Stichting Vrolijkheid organiseert kinderprogramma's op de azc's.
  • Asielzoekerskinderen zijn net als Nederlandse kinderen leerplichtig.
  • Kinderen van azc Apeldoorn in 'Speak Up', een blad voor en door kinderen over kinderrechten. 
  • zie ook pagina 'Minderjarigen'

Overplaatsing

Gedurende de asielprocedure komt het vaak voor dat mensen overgeplaatst worden naar een andere opvanglocatie. Dat kan in een heel ander deel van het land zijn, waardoor het niet goed mogelijk is om het persoonlijk contact te blijven onderhouden. Gave kan helpen om in de nieuwe omgeving een nieuw contactpersoon te vinden. Bel 0341-460328 (maandag tot vrijdag 10.00-16.00 uur) of stuur ons een bericht.

Zelf opvang bieden?

Het kan niemand meer ontgaan zijn: steeds meer vluchtelingen weten de weg naar Europa te vinden. Ook in Nederland is dat te merken. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen spontaan hulp bieden. We worden zelfs gebeld door mensen die woonruimte beschikbaar stellen aan een vluchteling. Wij adviseren wel om hier goed over na te denken en te overwegen wat echt nodig is. Lees meer...