Status

Het is altijd een mooi moment als een asielzoeker bericht krijgt dat zijn asielaanvraag is ingewilligd. Hij wordt dan 'statushouder' en krijgt dan een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd die na vijf jaar omgezet kan worden in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, als de reden voor asielverlening dan nog steeds van kracht is.

Als statushouder komt hij in aanmerking voor een eigen woning via een speciale toewijzingsregeling. Bij het vinden vinden en het inrichten van een woning wordt de nodige hulp gegeven. Ook moet hij dan inburgeren. (Zie ook de info op de website van vluchtelingenwerk). Voor inburgering kan men ook vaak terecht bij een ROC. Lukt inburgeren (of alfabetiseren) niet, dan is na aantoonbaar voldoende inspanning ontheffing mogelijk.

Omdat de wachttijd voor een eigen woning flink is opgelopen, heeft de overheid een zogenaamde logeerregeling ingesteld. Dit maakt het mogelijk om tijdelijk bij familie of vrienden in te trekken en op de wachtlijst voor woningtoewijzing te blijven.

Verdere hulp voor statushouder

Websites