Helpen bij procedure en opvang?

English

Als u contact hebt met een asielzoeker, is de kans groot dat hij een keer iets vertelt over zijn juridische procedure. Een mooi moment is het als hij een verblijfsstatus heeft gekregen. Maar het gaat ook vaak anders en krijgt hij bericht dat zijn asielverzoek wordt afgewezen. U zou hem dan al snel willen helpen. Maar hoe doet u dat en wat is er mogelijk?

In het gele menublok rechts staan links naar andere pagina's met achtergrondinformatie. 
Op deze pagina vindt u in hoofdlijnen belangrijke tips voor:

Tenslotte kunt u een toerustingsavond en brochures aanvragen.

Ondersteuning bij procedure

Er wordt gevraagd of ik uitleg kan geven

De asielzoeker krijgt hulp bij zijn procedure, met name van de advocaat en VluchtelingenWerk. Als vrijwilliger kunt u daar rustig naar verwijzen als de asielzoeker vragen heeft bij zijn procedure. U mag Gave ook wel bellen om een situatie te bespreken, maar Gave heeft niet op alle terreinen de benodigde expertise in huis (zie Hulp van Gave). 
Klik verder voor meer informatie over asielprocedure en opvangvoorzieningen. Zie verder ook gele menubalk rechts.

Kosten voor de procedure

Soms vraagt een asielzoeker om financiŽle steun voor een procedure. Als u overweegt daar op in te gaan, is het belangrijk om eerst een goed beeld te hebben van de reden van een betaling en advies in te winnen of het een redelijke vraag is. Soms gaat het om leges, zoals bij een aanvraag voor het kinderpardon, en dan kan het verzoek redelijk zijn mits de aanvraag voor het kinderpardon kans van slagen heeft. Soms gaat het echter om kosten voor een nieuwe advocaat, wat niet altijd noodzakelijk is.

Er zijn klachten over de advocaat

Houd er rekening mee dat de verwachting van de asielzoeker niet altijd reŽel is en dat de klacht onterecht kan zijn. Wisseling van advocaat is vaak juist nadelig voor de asielprocedure omdat de nieuwe advocaat zich weer helemaal in het dossier moet inlezen. Ga daarom niet meteen in op de vraag of je een andere advocaat weet, maar vraag zo nodig eerst advies. 

Hulp voor christenasielzoekers

Iemand heeft interesse in het christelijke geloof

Kent u iemand die een asielaanvraag heeft lopen en interesse heeft in het christelijke geloof? Dan kan het belangrijk zijn dat de asielzoeker dit meldt aan zijn advocaat en de IND.

Is iemand bekeerd tot het christelijke geloof? 

Dan kan dat reden zijn voor een nieuwe asielaanvraag. Gave biedt een handreiking hoe u die aanvraag vanuit de kerk kunt ondersteunen. Gave biedt ook ondersteuning aan de asieladvocaat. Hij mag contact met ons opnemen.

Is er bij terugkeer vrees voor geloofsvervolging? 

Krijgt een christenasielzoeker een afwijzing terwijl hij of zij bij terugkeer risico loopt op geloofsvervolging, kunnen wij mogelijk dossieronderzoek doen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met ons op via dit meldformulier. Als een beroep bij de rechtbank afgewezen wordt kunnen wij weinig meer doen.

Wordt of voelt iemand zich bedreigd op het azc?

Meldt het hier. Wij nemen dit mee in ons contact met COA en de overheid.

Hulp aan uitgeprocedeerden

Terugkeer

Als iemand lange tijd zijn hoop gevestigd heeft op een toekomst in Nederland is het moeilijk om de ‘knop om te zetten’ naar terugkeer. Hier bestaat hulp voor en op onze website staan links naar ervaringsverhalen

Opvang

Als iemand op straat komt te staan kan de vraag in je opkomen of je huisvesting moet bieden. Het is echter goed om eerst te kijken naar bestaande opvangmogelijkheden. Verder adviseren wij om dit nooit alleen te doen, maar mensen vanuit, bijvoorbeeld, de kerk er bij te betrekken en goede afspraken te maken. Ook is belangrijk dat de opvang tijdelijk is en dat er gewerkt wordt aan een definitieve oplossing. Vraag hieronder onze adviesbrochure aan en bekijk een uitzending van Dilemma over dit onderwerp.

Publiciteit

Het is te begrijpen als u de publiciteit wilt zoeken om een geval van 'onrecht' aan de orde te stellen. Toch adviseren wij om hierin zeer terughoudend te zijn. Met publiciteit heeft de overheid namelijk geen ruimte om in de individuele zaak waar u aandacht voor vraagt af te wijken van het officiŽle beleid. Stille diplomatie heeft meer kans van slagen. 

Toerusting

Gave komt graag een keer langs om door te spreken over vragen rond hulp aan asielzoekers en uitgeprocedeerden. U kunt dit aanvragen via onderstaand formulier en wij nemen dan contact met u op om inhoud en datum af te spreken.

Zie ook de handreiking van een workshop 'Uitgeprocedeerd, wat nu?'

Reageer

  • Van de brochure 'In goede aarde' kunt u op deze pagina een gedrukte versie bestellen
    en van de brochure 'Geen doodlopende weg' (advies voor contact met uitgeprocedeerde asielzoekers) op deze pagina (€ 2,50 per stuk). 
  • Met onderstaand formulier kunt u de gratis pdf-versie aanvragen. 

* = verplicht veld

 
 
 
 


Wilt u de pdf van de brochure 'In goede aarde' (over dopen van asielzoekers) ontvangen?


 


Wilt u de pdf van de brochure 'Geen doodlopende weg' (advies voor contact met uitgeprocedeerde asielzoekers) ontvangen?


 


Wilt u een toerustingsavond aanvragen?


 


Wilt u onze algemene elektronische nieuwsbrief ontvangen? *


 


Wilt u onze juridische elektronische nieuwsbrief ontvangen? *


 


Wilt u ons magazine (Weergave) ontvangen? *