Persoonlijk advies

Voor gericht advies kunt u ons het beste bellen, maar hieronder staan de belangrijkste situaties op een rij

  • Iemand moet terug naar het land van herkomst
  • U vraagt u af: zal ik opvang bieden?

Iemand moet terug naar het land van herkomst

Dat is altijd een heel moeilijk moment: het bericht dat men binnen een bepaalde tijd Nederland moet verlaten, of dat men zich moet melden bij een vrijheidsbeperkende locatie (het vroegere vertrek-centrum) om terug te keren naar het land van herkomst. Het is goed om te weten dat de Internationale Organisatie voor Migratie, het Transithuis en de Stichting Duurzame Terugkeer hulp bieden bij terugkeer (zie hun websites en verhalen). Maar afgezien daarvan is het logisch, dat een asielzoeker het er heel moeilijk mee heeft. Hij is niet voor niets naar Nederland gekomen. In het land van herkomst voelt hij zich niet veilig. En als iemand inmiddels in Nederland christen is geworden, is terugkeer naar bijvoorbeeld een moslimland alleen maar moeilijker geworden. 

Ook voor Nederlandse vrijwilligers is het niet makkelijk als hun vluchtelingencontact Nederland moet verlaten. Dat is begrijpelijk. Je hebt een band met iemand opgebouwd en wellicht heeft de vluchteling ook een en ander van zijn verleden verteld. Je voelt je ook makkelijk tekortschieten als je niet kan helpen om toch in Nederland te kunnen blijven.

U mag Gave gerust bellen om eens door te praten over de persoon die u kent. Wij hebben echter geen mogelijkheden voor opvang en wij zijn geen juridische organisatie. Wel bieden we graag een luisterend oor en kunnen we u helpen om de weg te vinden naar instanties die mogelijk wel gerichte hulp kunnen bieden. Soms is er nog een mogelijkheid in de procedure en kunnen we daar enig advies over geven. Soms dreigt iemand in de knel te komen omdat hij niet in Nederland mag blijven maar ook niet terug kan naar het land van herkomst. Ook dan kunnen we meedenken waar verdere hulp gevonden kan worden. 

In veel gevallen is het echter niet realistisch om nog een nieuwe stap in de procedure te proberen. Het komt dan wel voor, dat iemand liever illegaal in Nederland blijft dan terug te keren naar het land van herkomst. Illegaal verblijf biedt echter ook geen perspectief. Het is dan belangrijk, dat iemand geholpen wordt om in het land van herkomst weer een nieuw bestaan op te bouwen. Daar zijn mogelijkheden voor waar we u graag over informeren.

Verder is het goed om te beseffen, dat het van cruciaal belang kan zijn dat u in een moeilijke fase van het leven van de vluchteling een stukje ‘meegelopen’ hebt. Want als u Christus kent, hebt u het licht van de Here Jezus verspreid in uw daden en wellicht ook in uw woorden. Dit kan nu gaan betekenen, dat je samen nadenkt over terugkeer, en vooral ook samen bidt om de weg en leiding van God. Wij weten niet wat het plan van God in iemands leven is; misschien is het wel terugkeer… Ook als het om ex-moslims gaat kan Gods weg terugkeer inhouden. Gave kent meerdere ex-moslims die teruggekeerd zijn naar hun islamitische vaderland. Ze zijn in contact gebracht met christenen daar en kunnen er redelijk functioneren. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk. Maar wellicht kunnen zij de boodschap van Gods genade in Jezus Christus brengen aan landgenoten die de boodschap van het Evangelie nog nooit gehoord hebben.

Als iemand uiteindelijk terugkeert, kan Gave u helpen met doorverwijzing naar een betrouwbare christelijke kerk of gemeente. Wel moeten wij bij islamitische landen erg voorzichtig zijn om de veiligheid van christenen daar ter plaatse te waarborgen. Maar neem gerust contact met ons op, dan bespreken we hoe we in de door u aangedragen situatie kunnen helpen.

Opvang bieden?

Hoe moeilijk het ook is, de mogelijkheid van (verplichte) terugkeer moet toch onder ogen worden gezien. Ook al gun je het iemand van harte om in Nederland te mogen blijven, je moet er wel eerlijk in zijn dat dat niet altijd kan. Ook voor jezelf moet je eerlijk zijn. Het is heel natuurlijk, als je mogelijkheden gaat bedenken om iemand toch in Nederland te kunnen houden. Je kunt overwegen om iemand bij je thuis op te vangen. Wij raden dat echter meestal af, omdat je daarmee nog geen perspectief biedt. Het is maar de vraag of het per definitie ‘christelijk’ is om iemand in de illegaliteit in Nederland te houden, terwijl hij of zij hier geen toekomst heeft.

Alleen als er nog een procedure loopt die enige kans van slagen lijkt te hebben, of als iemand zich uiteindelijk toch gaat voorbereiden op terugkeer, kan het zinvol zijn om tijdelijk opvang te bieden. In principe kunnen mensen daarvoor terecht bij noodopvang die in veel (burgerlijke) gemeenten aanwezig is. Als daar echter geen plaats is, dan kan overwogen worden om iemand tijdelijk in huis op te vangen, bij voorkeur niet langer dan enkele weken. Wij adviseren wel, om dat in overleg met de kerkelijke gemeente te doen, zodat het ook door de gemeente gedragen wordt. Verder is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken, onder meer over de duur van de opvang. Informeer rustig bij ons voor advies.

  • Bekijk ook de uitzending van Dilemma van 8 augustus 2015 over dit onderwerp !