Oog voor EritreeŽrs

In de afgelopen jaren hebben steeds meer EritreeŽrs asiel gevraagd in Nederland. In Eritrea is de situatie uitermate slecht. EritreeŽrs krijgen dan ook meestal een verblijfsstatus en kunnen dan bij u om de hoek komen wonen. Hebt u oog voor hen?

 

Via de site mijntaal.net kan een vluchteling in de eigen taal kennismaken met Jezus, in de loop van 2015 ook in het Tigrinya.

Toename asielvragers mei 2014

In april 2014 was er een sterke toename van asielvragers uit Eritrea. In de eerste week van mei zelfs bijna 600. Staatssecretaris Teeven heeft ruim het nieuws gehaald met zijn prognose van 65.000 nieuwe asielzoekers door de toename van aanvragen extreem te extrapoleren. Hij ging uit van 1000 EritreeŽrs per week. In de overige weken van mei is het werkelijke aantal van 600 verder gedaald. 

Huidige situatie Eritrea*

Onderdrukkend regime

In Eritrea is het sinds 2000 relatief rustig. Wel zijn er spanningen aan de grenzen met buurlanden Djibouti en EthiopiŽ . Eritrea wordt geregeerd door een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld. Sinds 1993 zijn er geen nationale verkiezingen meer gehouden. Kritiek op de regering is verboden.

Oneindige dienstplicht

Veel mensen ontvluchten Eritrea vanwege de in de praktijk eindeloos durende dienstplicht. Officieel duurt deze 18 maanden, maar in de praktijk kan dit oplopen tot meer dan tien jaar. Daarnaast blijft men tot een leeftijd van 50 jaar als reservist dienstplichtig. Tot die tijd is het in principe niet mogelijk een visum te krijgen om het land te kunnen verlaten. Deserteurs en dienstweigeraars worden wreed bestraft en ook familieleden van dienstplichtontduikers lopen het risico te worden opgepakt.

Land op slot

EritreeŽrs mogen hun land niet verlaten zonder toestemming van de Eritrese autoriteiten. Ze moeten eerst een uitreisvisum aanvragen. In de praktijk krijgt bijna niemand zo’n uitreisvisum. Wie het land illegaal probeert te ontvluchten loopt de kans te worden neergeschoten. Toch weerhoudt dit duizenden er niet van het land te verlaten. Omdat mensen die Eritrea illegaal hebben verlaten bij terugkeer naar hun land groot gevaar lopen, kunnen zij asiel krijgen in Nederland.

Wie hebben te vrezen voor vervolging?

  • Oppositieleden lopen groot risico om te worden opgepakt en slachtoffer te worden van marteling en mishandeling.
  • Persvrijheid ontbreekt vrijwel, kritische journalisten lopen gevaar.
  • Religieuze minderheden worden vervolgd.
  • Deserteurs, dienstweigeraars en hun familie lopen kans te worden opgepakt en mishandeld.

* Deze paragraaf is overgenomen van https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/landen-van-herkomst/Eritrea.

Achtergrondinformatie Eritrea

Land en volk

Eritrea ligt in de Hoorn van Afrika en grenst aan EthiopiŽ, Soedan en de Rode Zee. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het een Italiaanse kolonie, maar in 1941 werden de Italianen verdreven door Ethiopische en Britse troepen.
Groot-BrittanniŽ voerde het bewind onder VN-vlag, totdat het land in 1951 samengevoegd werd met EthiopiŽ. Hoewel de VN een federaal verband beoogde, werd het gebied feitelijk door EthiopiŽ geannexeerd.
De motieven waren de gemeenschappelijke 
geschiedenis, maar vooral ook de strategische
ligging aan de Rode Zee met de handelsroutes door het Suezkanaal. Na een langdurige
onafhankelijkheidsoorlog werd Eritrea in 1993 toch zelfstandig.
Het land is door een grote bergketen in tweeŽn gedeeld, met vruchtbare regio’s in het westen en woestijn in het oosten. Het wordt bevolkt door diverse etnische groepen. Volgens schattingen hoort  60% tot het Tigrinya-volk, 30% tot het Tigre-volk en de overigen tot verschillende afro-aziatische groepen. 
De totale bevolking wordt geschat op 6 miljoen mensen. De alfabetiseringsgraad is 58%.

Leefwijze en cultuur

Een grote meerderheid van het volk leeft van landbouw of veeteelt. Er is veel diversiteit in de cultuur. Dit komt omdat Eritrea zelf diverse etnische groepen heeft en ook omdat het land doorsneden wordt door eeuwenoude handelsroutes. In de steden is westerse invloed merkbaar aanwezig. Verder is opmerkelijk dat naast voetbal het wielrennen een erg populaire
sport is.

Taal

De diverse etnische groepen spreken elk hun eigen (stammen-)taal. Er is geen officiŽle natio-nale taal. Tigrinya en Arabisch worden het meest gebruikt. Veel mensen verstaan ook Engels en ouderen eveneens Italiaans.
In het voortgezet en hoger onderwijs wordt Engels gebruikt.

Godsdienst

Ongeveer de helft van de bevolking is christen en de andere helft is moslim. De meeste christenen behoren tot de Eritrees-orthodoxe Tewahdo Kerk, de Rooms-katholieke Kerk of de Evangelisch-Lutherse kerk. Moslims zijn voor het overgrote deel Soennitisch. Alleen de hierboven genoemde stromingen zijn officieel door de regering erkend.

Bestuur en vrijheid

Eritrea is een eenpartijstaat, hoewel de grondwet spreekt van een parlementaire democratie.
Verkiezingen worden wel met enige regelmaat uitgeschreven, maar telkens weer ingetrokken. Er is  geen vrije pers en geen vrijheid van meningsuiting. Eritrea scoort op de ranglijst van pers-vrijheid
zelfs slechter dan Noord-Korea.
Van de godsdienstige stromingen hebben alleen de hierboven genoemde officiŽle erkenning
gekregen. Kleinere christelijke stromingen, die vaak in het diepste geheim samenkomen
(huiskerkjes), moeten zich registreren voordat zij diensten mogen houden. Deze registratie houdt in dat persoonlijke ledeninformatie overlegd moet worden. Hoewel enkelen aan deze eis voldaan hebben, is erkenning in de praktijk toch uitgebleven. De regering blijkt geen andere stromingen te dulden. Er zijn dan ook arrestaties bekend van groepen die toch illegaal bijeenkwamen. Zij worden lange tijd zonder vorm van proces gevangen gehouden. Ruim 1.200 christenen zitten opgesloten in containers in militaire kampen. Vaak sterven ze daar door uitputting, hitte of honger.
De overheid geeft veel ruimte aan de islam. MoskeeŽn staan open en islamitische leiders
onderwijzen in de lokale talen uit de Koran. Dit creŽert een samenleving die zich stevig afzet tegen het christendom en voedingsbodem geeft voor de islam. Hoewel de overheid niet pro-christelijk is, klagen moslimgeestelijken dat de overheid ‘positief staat tegenover christenen’. Christenen zijn bang dat wanneer deze overheid valt, moslims aan de macht zullen komen. 

Kritiek op de regering is verboden en de regering arresteert mensen die zij als tegenstanders ziet. De dienstplicht, die meer dan tien jaar kan duren, is voor velen een reden om te vluchten.
EritreeŽrs mogen hun land niet verlaten zonder toestemming van de Eritrese autoriteiten. Ze moeten eerst een uitreisvisum aanvragen. In de praktijk krijgt bijna niemand zo’n uitreisvisum. Wie het land illegaal probeert te ontvluchten loopt de kans te worden neergeschoten. Toch weerhoudt dit duizenden er niet van het land te verlaten. Omdat mensen die Eritrea illegaal hebben verlaten bij terugkeer naar hun land groot gevaar lopen, kunnen zij asiel krijgen in Nederland.

In Nederland

Integreren in Nederland kan voor EritreeŽrs een hele uitdaging zijn. Er kan moeite zijn met het leren van Nederlands, bijvoorbeeld omdat men niet heeft leren lezen en schrijven in Eritrea. Engels als brugtaal functioneert niet altijd, omdat lang niet elke EritreeŽr Engels spreekt.
Een EritreeŽr met een Orthodoxe kerk-achtergrond zal mogelijk niet graag kiezen voor een Nederlandse (protestantse) kerk, maar liever naar een Orthodoxe kerk gaan met mensen van zijn eigen geloofsachtergrond.
EritreeŽrs komen uit een land waar vertrouwen in elkaar moeilijk is. Dit heeft zeker te maken met de politieke situatie en het gevaar dat verbonden is aan een afwijkende mening of geloof. Ook in Nederland zijn EritreeŽrs vaak op hun qui vive, zowel naar Nederlanders toe als naar andere
EritreeŽrs.
De indruk bestaat dat EritreeŽrs in Nederland vooral elkaar opzoeken. Als een EritreeŽr in zijn eentje naar een nieuwe woonplaats verhuist, daar niemand van zijn eigen cultuur kent en het Nederlands nog niet beheerst, ligt eenzaamheid op de loer. Praktisch gezien is hulp bij het leren leven in de Nederlandse cultuur belangrijk, doordat EritreeŽrs uit een cultuur komen die totaal anders is (en Eritrea is veel minder welvarend dat Nederland. Bijvoorbeeld kunnen autorijden is lang niet zo ‘standaard’ als in Nederland). Ook zijn er onder EritreeŽrs (ernstig) getraumatiseerde mensen door gebeurtenissen in het dictatoriale Eritrea en/of door de vluchtreis.

  • Bid voor vluchtelingen uit Eritrea die in Nederland aankomen. Bid voor een hartelijke ontvangst in ons land. Bid dat zij hier gezegend worden en tot zegen zullen zijn.
  • Bid voor christenen in Eritrea die opgesloten zitten in strafkampen en containers. Bid om volharding.
  • Bid om een diepgaande geestelijke verandering binnen de Eritrese Orthodoxe Kerk.
  • Bid dat christenen die niet kunnen samenkomen wel Bijbels onderwijs ontvangen.
  • Bid voor de regering in Eritrea en Nederland.