Oost Europees

 

Via de site mijntaal.net kan een vluchteling in de eigen taal kennismaken met Jezus

De laatste jaren komen nogal wat mensen uit de 'nieuwe' Oost-Europese lidstaten van de Europese Unie naar Nederland. Zij hopen hier werk te vinden en daarmee een beter bestaan op te bouwen. Voor Bulgaren en Roemenen gelden echter striktere regels dan voor mensen uit andere EU-landen. In tegenstelling tot staatsburgers van andere EU-lidstaten, hebben zij nog altijd een werkvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. In de praktijk blijken ze echter nog al eens in Nederland te verblijven zonder werkvergunning en dus zonder werk. Je komt ze bijvoorbeeld tegen als straatmuzikant en hopen daarmee wat geld te ontvangen.

Als Gave richten wij ons op vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen. Wij hebben geen mogelijkheden om hulp te bieden aan mensen uit Bulgarije en RoemeniŽ of uit andere lidstaten van de Europese Unie. Hieronder geven we wel een kleine handreiking wat u mogelijk kunt doen.

Mogelijkheden voor hulpverlening

Wilt u structurele hulp geven aan deze mensen, dan adviseren wij om contact op te nemen met de diaconie van uw kerk of gemeente. Zij kunnen zo nodig ook overleg voeren met andere diaconieŽn of met een landelijk diaconaal bureau.

Waarschijnlijk is structurele hulpverlening in het eigen land het beste, omdat er voor deze mensen geen toekomst is in Nederland als zij geen werkvergunning hebben. Bij hulpverlening in hun eigen land zou samengewerkt kunnen worden met organisaties die in die landen actief zijn. 

Roma

Bovenstaande is als regel niet  van toepassing op Roma. Omdat zij staatloos zijn, krijgen zij geen verblijfsvergunning en kunnen ze door iedere overheid het land worden uitgezet. Ook kunnen ze niet geregistreerd (wit) werken, ze kunnen geen gebruik maken van sociale voorzieningen en kunnen geen verzekeringen afsluiten. Het ontbreekt hen met andere woorden aan mogelijkheden om een bestaan op te bouwen. Voor deze groep heeft Kerk in Actie bijzondere aandacht, waar wij graag naar verwijzen.

Bijbels en lectuur

Wilt u mensen ook helpen met een Bijbel of andere christelijke lectuur, dan kunt u daarvoor terecht bij de Zakbijbelbond en de EAS. Roemenen kunt u ook wijzen op de website MijnTaal. Er zijn promotiekaartjes beschikbaar die u hiervoor kunt uitdelen.

Kerkdiensten

  • migrantenkerken op website PKN (opties onder "denominatie" en "taal")

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen