Somalisch

  

Via de site mijntaal.net kan een vluchteling in de eigen taal kennismaken met Jezus.

In tegenstelling tot andere Afrikaanse landen is SomaliŽ een etnische eenheid met slechts kleine minderheidsgroepen. Alle SomaliŽrs spreken dan ook Somalisch. Buiten SomaliŽ zijn er traditioneel Somalische regio's in het oosten van EthiopiŽ (Ogaden) en het Noordoosten van Kenia. Verder wonen er relatief veel SomaliŽrs in Jemen. Vrij veel SomaliŽrs spreken naast Somalisch ook Arabisch en dat geldt zeker voor de SomaliŽrs uit Jemen. SomaliŽrs uit Kenia spreken vaak ook Swahili. Verder spreken vrij veel SomaliŽrs wel redelijk tot goed Engels, al geldt dat voor lang niet iedereen. 

De Somalische cultuur is een echte vertelcultuur, waarbij poŽzie een grote plaats inneemt. Er is geen echte leescultuur en analfabetisme komt nog veel voor, met name onder vrouwen. Wie wel kan lezen, is vaak meer vertrouwd met Engelse of eventueel Arabische teksten, dan met Somalische. Om die reden is er soms voorkeur voor Engelse of Arabische lectuur boven Somalische lectuur. Toch wordt Somalische lectuur wel zeer gewaardeerd. Men vindt het heel bijzonder dat iemand de moeite neemt om iets in hun taal te schrijven! 

Bijbel en bijbelstudiemateriaal

  • Beschikaar bij Zakbijbelbond of EAS
  • Website Nolosha Cusub (Nieuw Leven): Online Bijbel en andere lectuur (beweeg met de muis over de blauwe menubalk voor een Engelse aanduiding van de menu-items)
  • Bijbelcursus One God One Way: o.a. Somalisch en met Nederlandse versie (zie cursusboek en toetsen); zie ook online versie op Nolosha Cusub
  • Website Somali Believers met unieke bijbelstudies op video door Somalische christen. Mogelijkheid om gebedsverzoeken in te dienen. Somalisch en Engels.

Film en geluid

Overig materiaal


Landinformatie