Talen algemeen

 

 

Via de site mijntaal.net kan een vluchteling in de eigen taal kennismaken met Jezus

Veel materiaal is in diverse talen verkrijgbaar. Op deze pagina staat een algemeen overzicht.
Meer specifieke informatie is te vinden op de afzonderlijke pagina's voor verschillende talen (zie menu rechts).

Bijbels en bijbelstudiemateriaal

Cursus

  • Alphacursus: (cursusmateriaal verkrijgbaar in Engels, Duits, Frans en Spaans)
  • DOTA (Discipleship training On The Air):
    radioprogramma's voor discipelschapstraining en een handreiking om hiermee in kleine groepen aan de slag te gaan. Zie de pagina met uitleg (Engels)
    Beschikbaar in: Chinees, Engels, Farsi, Frans en Portugees; binnenkort ook in Koerdisch-Sorani

Film en geluid