Training

Om het werk onder asielzoekers te starten en toe te rusten, organiseert Gave diverse trainingen en cursussen. Kijk op de agenda wanneer een cursus gepland staat, of neem contact op met de servicedesk voor mogelijkheden u uw buurt. Kijk hier voor een kostenoverzicht. Hieronder vindt u ons standaardaanbod.

 1. Toerustingsavond In contact met de vluchteling
 2. E-learning In contact met de vluchteling
 3. Cursus Op weg met een vluchteling
 4. Cursus Pastoraat
 5. Cursus Jongerenwerk
 6. Cursus Bijbelstudie
 7. Cursus Kinderwerk
 8. Cursus Vrouwenwerk

Toerustingsavond - In contact met de vluchteling

Mensen die in contact zijn of willen met vluchtelingen vinden het vaak fijn om meer te weten over het leven van de vluchteling, contacten leggen met vluchtelingen en over verschil in culturen. Hiervoor bieden wij de toerustingsavond aan ‘In contact met de vluchteling’. We vertellen op deze avond over culturen en cultuurverschillen,en we delen ervaringen. Ook geven we handvatten hoe je je geloof kunt delen. Vluchtelingen hebben vaak diepe geestelijk nood, en zijn regelmatig nieuwsgierig naar de God van de Bijbel. We helpen u om dat gesprek aan te gaan. 
Op aanvraag kunnen we ook over andere thema's een toerustingsavond organiseren.

E-learning - In contact met de vluchteling

Voor iedereen die op zijn eigen tijd via zijn computer meer wil leren over omgang met vluchtelingen biedt Gave een online cursus (e-learning) ‘In contact met de vluchteling’. De cursusdeelnemers worden getraind in het omgaan met andere culturen en het voeren van een geloofsgesprek. De e-learning bestaat uit filmpjes, leesteksten en praktische opdrachten. Op eigen tempo kan de cursist de leerstof tot zich nemen. Twee cursusmomenten van anderhalf uur geven het beste resultaat. Verder is er ook een praktische opdracht om een asielzoeker te bezoeken en vanuit die ontmoeting te leren. In een forum is er ruimte om vragen en ervaringen uit te wisselen met andere cursusdeelnemers en een tutor vanuit Gave.

De e-learning is gemaakt met software die ook door scholen en zendingsorganisaties wordt gebruikt (its learning via NET-Foundation).

Eerdere deelnemers zijn positief over de cursus. “Met name de lessen over verschillen in cultuur vind ik erg leerzaam”, merkt een deelnemer op. Een ander geeft via de evaluatie aan: “Ik waardeer de vele achtergrondinformatie vanuit christelijk oogpunt. De filmpjes maken het interactiever en zo ook prettiger om de cursus te volgen.” De e-learning geeft een basis om meer van vluchtelingen te weten en om dat ook in praktijk te brengen.
Wilt u ook via e-learning getraind worden? Kosten om mee te doen zijn 7,50 euro (via iDEAL te betalen). Iedere eerste werkdag van de maand start (bij voldoende animo) een e-learning. Cursisten hebben dan 21 dagen de tijd om de training af te ronden. Gave zal de komende periode ook andere cursussen online gaan aanbieden. 

Cursus Op weg met een vluchteling

Op weg gaan met asielzoekers. Dat is de rode draad van de cursus 'Op weg met een vluchteling'. Hoe ziet de weg van een asielzoeker er uit en hoe kunt u een stukje meelopen op zijn levensweg? Wilt u meer leren over asielzoekers en/of overweegt u om actief te worden in het asielzoekerswerk? Dan is deze cursus voor u. In vier avonden raakt u geÔnspireerd en wordt u praktisch toegerust om vanuit bijbelse motieven in eigen omgeving om te zien naar asielzoekers. Ook als u al contact hebt met vluchtelingen is deze cursus interessant voor u. U doet nieuwe inspiratie op en kan met anderen uw ervaringen delen.

De volgende thema's komen aan bod:

1   De reis van de vluchteling - landen van herkomst                                 
- bijbels zicht op vluchtelingen
- vluchtverhalen
 2   Het verblijf van de vluchteling - opvang en procedure
- cultuur 
 3   Het geloof van de vluchteling - wereldgodsdiensten
- met name islam
 4   In contact met de vluchteling - geloofscommunicatie 
- kerkelijke activiteiten


Cursus Pastoraat

Hoe help je een vluchteling om gaan met zijn verdriet? Hoe kun je de ander vanuit zijn cultuur begrijpen? De cursus is bedoeld voor mensen die minimaal een jaar actief zijn in het werk onder vluchtelingen en/of de cursus Kerk en Vluchteling hebben gevolgd. Onderwerpen die tijdens de zes avonden behandeld worden:

 • Wat is pastoraat?
 • Hoe leg je interculturele relaties?
 • Hoe ga je om met schokkende gebeurtenissen?
 • Gebed, bevrijding en vergeving 

Cursus Jongerenwerk

Een groot deel van de asielzoekers bevindt zich in de jongerenleeftijd. Een unieke kans om hen in deze leeftijdsperiode in aanraking te brengen met het Evangelie. Om het jongerenwerk op te zetten of uit te breiden heeft Gave deze cursus ontwikkeld. De cursus duurt drie of vier avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Wat is de leefwereld van asielzoekersjongeren?
 • Hoe vorm ik een leidersgroep?
 • Welke activiteiten zijn geschikt voor jongeren? 

Cursus Bijbelstudie

Hoe doe je bijbelstudie met asielzoekers? Een vraag waar de cursus "Bijbelstudie met asielzoekers" ruimschoots op ingaat. De cursus is bedoeld om het bijbelstudiewerk onder asielzoekers op te zetten en/of verder te verdiepen. De cursus duurt twee avonden en behandelt de volgende onderwerpen:

 • Waarom bijbelstudie?
 • Praktische en geestelijke voorbereiding
 • Algemene en praktische tips
 • Overzicht en evaluatie van diverse bijbelstudiemethodes

Cursus Vrouwenwerk

Vrouwen vormen een speciale doelgroep binnen het asielzoekerswerk. Al te vaak zijn vrouwen vergeten of zelfs achtergesteld. We geloven dat God een speciaal plan heeft voor en met vrouwen. Daarom is het goed om aandacht te geven en energie te steken in activiteiten voor vrouwen. Hiervoor is een cursus van vier avonden ontwikkeld. De volgende onderwerpen komen langs:

 • Doel en doelgroep
 • Kansen voor vrouwenwerk
 • Opzetten van vrouwenwerk
 • Werksoorten in groepswerk

Cursus Kinderwerk

Onder asielzoekers bevinden zich ook kinderen, die vaak met hun vader en/of moeder naar ons land zijn gevlucht. Op school leren ze al snel Nederlands. Gods hart gaat uit naar kinderen. Jezus' heeft hierin ons een goed voorbeeld gegeven. Om asielzoekerskinderen op een goede manier in aanraking met Jezus' liefde te brengen, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema's:

 • Wat geloven asielzoekerskinderen?
 • Vertellen van de christelijke boodschap
 • Bidden met kinderen
 • Orde op de club  

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen