Kinderen

Onder asielzoekers bevinden zich ook kinderen, die vaak met hun vader en/of moeder naar ons land zijn gevlucht. Op school leren ze al snel Nederlands. Gods hart gaat uit naar kinderen. Jezus heeft ons hierin een goed voorbeeld gegeven.

Ondersteuning door Gave

Gave ondersteunt graag het (inter)kerkelijke kinderwerk voor vluchtelingen. Wij hebben kinderwerkers in dienst die kunnen helpen bij het opstarten van het kinderwerk en het werk verder kunnen begeleiden. Zij bieden de cursus kinderwerk aan en kunnen ook een toerustingsavond houden voor de vrijwilligers.

Cursus Kinderwerk

Om asielzoekerskinderen op een goede manier in aanraking met Jezus' liefde te brengen, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema's:

 • Wat geloven asielzoekerskinderen?
 • Vertellen van de boodschap
 • Kinderen tot Jezus leiden
 • Bidden met kinderen
 • Zingen
 • Orde op de club

IdeeŽn en materialen

Websites

Op de volgende websites kunt u ook verdere informatie vinden en ideeŽn opdoen:

 • Brede informatie over kinderwerk (Evangelische Alliantie)
 • Tell-me: uitgebreide informatie voor en door kinderen over het leven als asielzoeker.
 • Rapport Karin Kloosterboer (UNICEF) over kinderen op het AZC; zie ook website kind in azc en een filmpje over kinderen op het azc.
 • De Evangelische Alliantie organiseert kinderwerkdagen en -conferenties.
 • YOY en Wegwijzer organiseren kinderkampen waar ook vluchtelingenkinderen welkom zijn (opgave via Gave)
 • Chris biedt een helplijn en een schat aan informatie voor kinderen.
 • Zie ook pagina op deze site over leerplicht
 • Defence for Children besteedt ook aandacht aan vluchtelingenkinderen 
 • Kinderen van azc Apeldoorn in 'Speak Up', een blad voor en door kinderen over kinderrechten. 

Door u op te geven voor onze emailnieuwbrief blijft u op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen omtrent vluchtelingen