13 gouden tips voor contact

Een vluchteling bezoeken is een veelzijdige ervaring. Tegelijk kan het complex zijn, bijvoorbeeld door cultuurverschillen en andere verwachtingen. Om u te helpen geven we u graag een aantal gulden regels mee.

1. Bid

Bid voor de vluchteling. Vraag Gods hulp in het contact. Bid om de leiding van de Heilige Geest.

2. Heb lief

Houd van de vluchteling. Laat door uw houding Gods liefde zien.

3. Investeer

Contact met een vluchteling is niet hetzelfde als met een Nederlandse vriend of vriendin. Het vraagt meer energie en investering van uw kant.

4. Stel duidelijke grenzen

Bedenk van te voren wat u wel en niet wilt in het contact. Denk goed na voordat u de vluchteling iets toezegt. Wees betrouwbaar in wat u toezegt.

5. Houd rekening met cultuurverschillen

Houd rekening met verschillen tussen uw Nederlandse cultuur en de cultuur van de vluchteling. Verdiep u in de cultuur van de ander. Wees bewust van uw eigen culturele gewoonten.

6. Wees wijs in de omgang met de andere sekse

Heb alleen contact met een vluchteling van hetzelfde geslacht. Het stelt u in staat om een hecht contact op te bouwen. Contact met de andere sekse wordt snel verkeerd uitgelegd.

7. Kleed u gepast

Vluchtelingen vinden vaak dat Nederlanders een lage moraal hebben. Houd hier rekening mee en kies voor kleding die schouders en benen bedekt.

8. Wees niet te direct

Stel geen directe en persoonlijke vragen. Ook al bedoelt u het nog zo goed, vluchtelingen zijn dit niet gewend. Drink gezellig en ontspannen een kopje thee. Vraag zeker niet naar de asielprocedure of vlucht. Vertel een leuk nieuwtje of over uw belevenissen die dag. Stiltes mogen er gerust zijn. Zolang u zich comfortabel voelt is de gastheer of vrouw tevreden.

9. Praat over ‘geloof’

Voelt u zich vrij om over uw geloof te spreken. Nederlanders praten meestal over koetjes en kalfjes en het weer. Religie is taboe. Vluchtelingen praten daarentegen liever over familie, gebeurtenissen én geloof. Een vluchteling is vaak nieuwsgierig naar uw geloofsbeleving en alles wat daar bij hoort.

10. Voer geen discussie

Begin geen discussies over gevoelige onderwerpen. Zet niet zelf een statement neer, maar vraag vooral aan de ander wat die ervan vindt. Bij echt gevoelige zaken kunt u ‘er om heen draaien’. Zo voorkomt u dat de eer van de ander wordt geschaad. Gevoelige onderwerpen zijn bijvoorbeeld Mohammed bij moslims en Maria bij Oosterse christenen. Een discussie winnen betekent dat de ander zich ongemakkelijk voelt. Zeker een vluchteling uit een schaamtecultuur.

11. Houd het contact gelijkwaardig

Zie de ander als persoon, niet alleen als vluchteling. Houd de gelijkwaardigheid in het oog bij het maken van plannen en beslissingen. Houd evenwicht in geven en ontvangen. Vraag de vluchteling om u te helpen. Bijvoorbeeld met een maaltijd of baksel, klussen in huis of het leren van een taal. Vraag om gezelschap en een luisterend oor als u zelf iets kwijt wilt.

12. Blijf gemotiveerd

Houd uw basismotivatie voor ogen. Voelt u zich niet persoonlijk afgewezen wanneer een vluchteling geen contact meer wil. Soms heeft een vluchteling even genoeg aan zichzelf. Of er is teleurstelling omdat u zijn verwachtingen niet waar kunt maken. Houd de mogelijkheid voor contact open. Een verrassende wending na een tijd van weinig contact is niet uitgesloten!

13. Geniet!

Geniet van gastvrijheid die u wordt geboden.
Geniet van het anders zijn van vluchtelingen.
Geniet van de vriendschap.
Geniet van interessante gesprekken.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world