Bijbelstudie met vluchtelingen organiseren

Met vluchtelingen spreken over de Jezus en de Bijbel is een uitdaging. Misschien aarzelt u om te beginnen. We willen de drempel voor u verlagen. Op deze pagina geven we advies voor het organiseren van een bijbelstudie met vluchtelingen.

Waarom bijbelstudie met vluchtelingen?

 • Het is voor vluchtelingen een kans om God beter te leren kennen.
 • Christelijke vluchtelingen worden erdoor toegerust en gestimuleerd hun geloof te delen.
 • Het is een vorm van pastorale zorg, bestudering van de Bijbel troost en bemoedigt vluchtelingen

Met wie organiseer ik een bijbelstudie?

 • Vanuit uw eigen kerk, samen met andere gemeenteleden. Hierdoor kunt u de continuïteit beter garanderen.
 • Interkerkelijk, samen met christenen uit verschillende kerken. Het voordeel is dat vluchtelingen van één taalgroep uit verschillende kerken samengevoegd kunnen worden.
 • Vanuit het netwerk van een taalgroep. Voor diverse taalgroepen bestaat een landelijk netwerk. Zij organiseren kerkdiensten, bijbelstudies en conferenties in de eigen taal. Zie de ‘Overzichtslijst anderstalige kerkdiensten‘ of neem contact op met Gave voor meer informatie.

Wat is belangrijk?

 • Sluit aan bij de cultuur en leefwereld. Zorg dat de bijbelstudie relevant is voor de vluchtelingen. Houd ruimte voor eigen invulling, vluchtelingen hebben andere behoeften dan Nederlanders.
 • Denk na over gebed, aanbidding en liederen. Deze onderdelen zijn onmisbaar! Binnenkort zijn bij Gave opwekkingsliederen verkrijgbaar in Farsi en Arabisch.
 • Zorg voor gastvrijheid en sfeer en combineer het bij voorkeur met een maaltijd. De invulling is afhankelijk van de achtergrond van de vluchtelingen. Iraniërs houden bijvoorbeeld van studeren, Afghanen juist niet. Zie ook onze pagina’s ‘In contact met….’
 • Focus niet op kennis. Het draait om de ontwikkeling van een persoonlijke relatie met God, niet om theologische kennis.
 • Regel vertaling door een christelijke tolk in de eigen taal. Bijbels in eigen taal zijn een belangrijk hulpmiddel. Zie de pagina ‘Gratis Bijbels en evangelisatiemateriaal voor vluchtelingen‘.
 • Houd vol, wees trouw en bid. Persoonlijke omstandigheden hebben invloed op de opkomst bij bijbelstudie. Denk aan stress, slecht weer, afleiding of visite. Wees u bewust van de geestelijke strijd die er is; uw gebed is hard nodig!
 • Soms is gestructureerde bijbelstudie niet mogelijk. Besef dat u de Bijbel in elke situatie spontaan kunt openen.
 • Leef zelf dicht bij God en getuig door woorden en gedrag van uw geloof.

”Ik was altijd bang voor God. Maar door de Bijbel leerde ik dat God dicht bij me wil zijn!”

Vluchteling

Hoe doe ik bijbelstudie met moslims?

Bijbelstudie met moslims kan vooroordelen wegnemen en iets van Jezus laten zien. De belangstelling van moslims voor de Bijbel en het christelijke geloof verschilt. Er zijn open, zoekende moslims en meer overtuigde moslims.

 • Kies een methode die geschikt is voor moslims. Zie het document ‘Jezus delen‘ met geschikte methodes voor bijbelstudie met vluchtelingen. Start bij voorkeur 1-op-1, er is dan vrijheid voor het stellen van persoonlijke vragen. Moslims moeten een drempel over. Als de angst verdwijnt, kan een groep een optie zijn. Laat vrienden elkaar meenemen.
 • Behandel de Bijbel en Gods naam met respect.
 • Laat zien dat het gaat om een persoonlijke relatie met God, bijvoorbeeld in het gebed.
 • Neem vooroordelen over ‘het westen’ weg. Leg uit dat het westen geen goed beeld geeft van christenen en Gods waarden. Laat zien wat dit voor uzelf betekent.
 • Verdiep u in de islam. Wees u bewust dat moslims veel bijbelse verhalen op een andere manier kennen. Besef dat de betekenis van begrippen als zonde, redding en vergeving, voor moslims anders is. Volg bijvoorbeeld onze e-learning ‘In contact met moslims’.
 • Spreek niet negatief over de islam en vermijd theoretische discussies, bijvoorbeeld over de drie-eenheid.
 • Leg nadruk op de noodzaak van verzoening met God. Moslims geloven dat zij met goede werken zelf het paradijs kunnen verdienen.
 • Geef moslims de tijd. Christen worden is voor hen een grote stap, die vaak sociale uitsluiting met zich meebrengt. Vaak gaat een intense persoonlijke worsteling aan de bekering vooraf.
 • Neem hen eens mee naar een samenkomst in de eigen taal.
 • Zorg dat uw kerk een gemeenschap is waarin tot geloof gekomen moslims (MBB-ers) zich thuis voelen. Zij verwachten hier warmte te krijgen, zoals in hun eigen cultuur belangrijk is.
 • Sommige moslims zullen gedoopt willen worden. Geef dooponderwijs tijdens de bijbelstudies of zoek in uw kerk naar andere mogelijkheden. Zie de brochure ‘In goede aarde’.

Hoe doe ik bijbelstudie met oosterse christenen?

Er zijn redelijk wat vluchtelingen met een orthodoxe of katholieke achtergrond. Christen-zijn is voor hen een mengeling van traditie en overtuiging. Bijbelstudie met hen moet daar goed op inspelen.

Tips:

 • Benader hen als medechristenen.
 • Verdiep u in hun achtergrond. Zij behoren tot de oudste christelijke volken en zijn daar trots op.
 • Besef dat wij vanuit onze individualistische samenleving bezig zijn met persoonlijk geloof. Oosterse christenen komen uit een heel andere cultuur en levenssituatie en hebben daardoor een andere geloofsbeleving. Ook geven zij soms een andere invulling aan christelijke woorden. Bijvoorbeeld bekering, wedergeboorte, verzoening met God en een leven geleid door de Heilige Geest. Het is mooi dit samen te ontdekken en van elkaar te leren.
 • Laat hen zien en ervaren dat we God door Jezus persoonlijk mogen kennen.
 • Speel in op de onderlinge betrokkenheid van deze christenen. Leer zoveel mogelijk mensen van hun volk kennen en nodig hen persoonlijk uit.
 • Forceer geen eigen inbreng. Vanuit hun culturele achtergrond zien zij vaak de bijbelstudieleider als geestelijke autoriteit.
 • Besef dat zij niet altijd gewend zijn zelf de Bijbel te lezen. Hun bijbelkennis is mogelijk minder groot dan die van u.
 • Vraag om punten van voorbede, dit wordt erg op prijs gesteld. Bidden is een mooie en krachtige manier om samen dichter te naderen tot God. Oosterse christenen zijn soms niet gewend zelf hardop te bidden.
 • Meng nooit zomaar moslims met christenen. Oosterse christenen hebben soms geen vertrouwen in moslims die christen willen worden vanuit hun ervaringen als minderheid tussen een moslimmeerderheid. Ze vinden het dan vaak niet prettig dat u contact hebt met moslims. Laat u hierdoor niet weerhouden. Het getuigenis van een tot geloof gekomen moslim (MBB-er) kan soms helpen het vertrouwen te vergroten.

Hoe doe ik bijbelstudie met protestantse vluchtelingen?

Bijbelstudie met protestantse vluchtelingen is net zo belangrijk als met moslims of oosterse christenen. Zij worden erdoor opgebouwd en bemoedigd, de eenheid met andere christenen werkt helend. Veel protestantse christenen zijn Afrikaans. Weer anderen zijn tot geloof gekomen in landen als Eritrea of Iran en om die reden gevlucht.

Tips:

 • Kies voor thema’s met een geloofsopbouwend karakter.
 • Geef veel ruimte voor zingen en bidden.

Meer informatie

Er is meer informatie beschikbaar. Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u deze opvragen bij de servicedesk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world