Corona en (asiel)procedure

Het coronavirus heeft ook impact op de asielprocedure. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.

laatste update 3 juni 2020

De IND heeft de gehoren weer opgestart, met gebruikmaking van videoverbindingen. men is begonnen met zeer kansrijke groepen asielzoekers, maar dit wordt nu verder uitgebreid. Ook worden nieuwe eerste asielaanvragen weer in behandeling genomen. Nieuwe opvolgende aanvragen (‘hasa’s) worden, naar wij horen, geweigerd.

Aanvragen voor gezinshereniging worden wel in behandeling genomen, maar er is nog geen zicht op wanneer gezinsleden daadwerkelijk naar Nederland kunnen reizen. Dat geldt ook als er reeds toestemming is voor gezinshereniging.

De rechtbanken behandelen inmiddels weer asielzaken. Voor de zitting wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van telefoon of videoverbinding.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die nog op het azc zijn, mogen daar voorlopig blijven.

Lees meer op de website van VluchtelingenWerk

Dossieronderzoek

Hebt u contact met een christen die dreigt te worden teruggestuurd naar een land waar christenen vervolgd worden? Dan kunt u bij Gave nog steeds terecht voor dossieronderzoek. Zie daarvoor onze juridische website.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world