Deel het evangelie met Pasen

Rond Pasen zijn erop verschillende plaatsen speciale bijeenkomsten met en voor vluchtelingen. Als je dit feest graag wil delen en ook de boodschap wil uitleggen, kan dat spannend voelen. Waar moet je precies rekening mee houden? Wij geven je graag en aantal aandachtspunten mee, voor gesprekken met moslims of (oosters) orthodoxe christenen.

Het paasevangelie delen met moslims

Moslims kennen het verhaal van de kruisiging al. Ze geloven alleen op grond van de Koran dat Jezus net voor zijn dood door God (of door engelen) is opgenomen in de hemel. Ook geloven ze dat Jezus op het laatste moment verwisseld is voor iemand anders die toen wel aan het kruis gestorven is. Moslims weten mogelijk nog niet dat Jezus uit de dood is opgestaan en nu leeft bij God. Ze geloven wel dat Jezus op een dag terug zal komen.

Die verschillen maken dat de boodschap van de kruisiging en de opstanding van de Jezus makkelijk vragen kan oproepen of aanstoot kan geven bij moslims. Het helpt als je dicht bij de Bijbel blijft en benadrukt dat wat jij vertelt op deze manier in de Bijbel staat beschreven. Je kunt tegen moslims zeggen dat je dit feest graag met elkaar wilt vieren en dat je wilt uitleggen waarover het gaat.

Het paasverhaal wordt relevant voor moslims als we aansluiten bij hun persoonlijke (geloofs)beleving. Zo ervaren moslims vaak angst voor de heiligheid van God en afstand tot Hem. Moslims kennen begrippen als zonde en onreinheid heel goed uit hun eigen geloof. Ze hebben zelf ook het verlangen om rein te zijn. Dat is een van de redenen dat zij zich ritueel wassen voor het gebed. Door het paasverhaal te delen met moslims, mogen wij hen de genade van God laten zien in het offer van Jezus Christus.

Aansluiten bij de geloofsbeleving van moslims kan dus door te beginnen bij onze eigen onreinheid en zondige staat; onze relatie met God is door de zonde verbroken. God kan dit niet zomaar door de vingers zien en vergeven, daarom is er herstel nodig. De prijs die betaald moest worden was ‘het kostbare bloed van Jezus Christus, het volmaakte lam’ (1 Petrus 1:19). Jezus moest hierbij sterven aan een kruis om zo de weg voor ons tot God weer vrij te maken. Het kruis van Jezus vertelt hierin iets over de miserabele situatie van de mensheid. Door Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6) kunnen wij weer bij God komen en voor Hem leven.

Het zou goed kunnen dat een moslim het feit dat Jezus aan het kruis stierf om ons te verzoenen met God afwijst. Volgens moslims heeft Jezus namelijk niet de autoriteit om de zonden voor ons te dragen en ons te vergeven. Daarnaast lijkt het moslims te gemakkelijk als iemand anders jouw schuld draagt. Bovendien zien moslim de kruisdood als een vernederende dood die niet past bij God of een profeet. Blijf echter getuigen van je geloof en laat zien dat de dood van Jezus en vooral Zijn opstanding, geen vernedering zijn, maar een overwinning op de zonde, de duivel en de dood.

Een mooie manier waarop je het verhaal van Pasen kunt delen met moslims is een stukje film. Door het verhaal te zien zullen je woorden versterkt worden. Hou het kort: vanaf het eind van de kruisiging tot na de opstanding is het mooiste stuk. Van de Jezusfilm zijn meerdere talen beschikbaar bij twr360.

Nog drie aandachtspunten:

  • We raden aan voorzichtig te zijn met de term ‘Jezus als (Zoon van) God’. Je kunt ervoor kiezen om het weg te laten en het verhaal zelf te laten spreken. Als je Jezus wel zo noemt, is het belangrijk om uit te leggen wat je bedoelt. Met ‘Zoon van God’ maken we onder andere duidelijk dat Jezus bij God vandaan komt (i.p.v. dat Hij de biologische zoon zou zijn van God en Maria, een veelgehoord misverstand). Jezus Messias (Issa al Massih) is een aanspreektitel die wel bekend is vanuit de Koran en daarom heel goed aansluit.
  • Mocht toch ter sprake komen dat Jezus God is, dan is het goed bewust te zijn van een ander, veelgehoord misverstand. Namelijk dat christenen zouden geloven dat er drie aparte goden zijn. (Het drietal God de Vader, Jezus en Maria of de Heilige Geest) Het kan helpen te benadrukken dat Jezus bij God hoort, al van voor de wereld bestond (Johannes 17:5). Hij was een tijd op aarde en is nu weer terug bij God. Jezus goddelijkheid kun je ook laten zien aan de hand van alles wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft mensen genezen, doden opgewekt en de storm tot rust gebracht. Hij wist alles van de mensen, zoiets kan alleen God. Daarom kon Hij ook de zonden van de hele wereld dragen en mensen vergeven.
  • Wees ook terughoudend met het spreken over ‘Joden’. Dit ligt erg gevoelig en brengt allerlei gedachten op gang. Je kunt spreken over ‘het volk van God’.

Pasen vieren met orthodoxe christenen

Voor christenen uit andere culturen is Pasen de belangrijkste christelijke feestdag (meer dan Kerst). Veel christenen blijven de nacht voor Pasen wakker en vieren bij zonsopgang de opstanding van Jezus Christus. Orthodoxe christenen vieren Pasen wel vaak op een andere datum. Deze datum kun je vinden op deze website.

De uitleg van Pasen is voor orthodoxe christenen niet anders dan voor protestantse christenen. Pasen kan daarom een mooi feest zijn om aansluiting bij elkaar te vinden. Je kunt je samen verwonderen over de opstanding van Jezus en dit vieren.

Tip:

  • Voor Arabische christenen is het gebruikelijk om de naam Yeshua te gebruiken voor Jezus. Gebruik de naam Yeshua eens voor Jezus en ervaar of dit voor verbondenheid zorgt met Arabische christenen.

 

 Foto: Oekraïense paaseieren door George Pankewytch via Flickr

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world