Home Bibliotheek Helpen bij pastorale problemen

Helpen bij pastorale problemen

Vluchtelingen worstelen met trauma’s, geloofsvragen en geestelijke problemen. Zij hebben behoefte aan contact en een luisterend oor. Vanuit uw gemeente kunt u hen helpen door verbinding te zoeken met God.

Geestelijke familie

U hoeft geen pastoraal werker te zijn om vluchtelingen te helpen. Alle liefde en inzet die vluchtelingen tegen komen kunnen helend werken. Wees voor vluchtelingen een ‘geestelijke familie’ die naar hen omziet. Veel vluchtelingen delen hun problemen alleen met familieleden, niet met buitenstaanders. Wanneer een vluchteling zich veilig voelt binnen uw gemeente zal hij open durven zijn. Besef dat het niet gemakkelijk is om naast een vluchteling te staan, maar wel heel verrijkend. U leert wat het betekent om een gemeenschap te zijn.

“ In de kerk vond ik een broer en zus die me accepteren zoals ik ben.”
– Javed uit Pakistan

Hoe geeft u geestelijke zorg vorm?

 • Bouw als gemeenteleden een relatie op met vluchtelingen.
 • Werk met een buddysysteem of gastgezin: hierdoor kan een hechter contact ontstaan.
 • Schakel zowel gemeenteleden als ambtsdragers in. Gemeenteleden kunnen vaker bezoeken en gemakkelijker een relatie opbouwen. Ambtsdragers kunnen rekenen op veel respect van vluchtelingen, vanwege hun officiële positie.
 • Betrek vluchtelingen zoveel mogelijk bij het gemeenteleven, ook doordeweeks.
 • Besef dat iedere ontmoeting of gemeenteactiviteit waarin God een rol speelt, een vorm is van geestelijk zorg.
 • Bied ook praktische hulp bij het leren leven in Nederland. Wanneer hun leven praktisch op orde is ontstaat er meer ruimte voor gesprek over geloofsvragen en problemen.
 • Bevorder de zelfstandigheid, materieel en geestelijk. Los problemen niet op, maar geef het ‘gereedschap’ om ze op te lossen. Denk aan hulp in het zoeken naar werk en de ander te leren zelf de Bijbel te lezen en te bidden.
 • Schakel vluchtelingen in binnen de gemeente, met hun gaven en talenten. Een eigen plek mogen innemen kan helend zijn.
 • Schakel hulp in van volwassen christenen, met eenzelfde taal en cultuur als de vluchteling. Hij zal zich beter begrepen voelen. Benader Gave eventueel voor advies.

Tips voor persoonlijk contact

 • De basisregel is: mannen hebben contact met mannen en vrouwen met vrouwen.
 • Leg de lat niet te hoog, vertrouwen opbouwen kost tijd. Het kan in het begin al veel betekenen wanneer u groet en een kort praatje maakt.
 • Eet samen, dit is voor veel vluchtelingen belangrijk voor de relatie.
 • Neem de rol in die u prettig vindt, zo houdt u het langer vol. De een is goed in het verlenen van praktische hulp, een ander is beter in luisteren.
 • Luister met sympathie, vanuit de liefde van Christus. Wees terughoudend met het stellen van persoonlijke vragen. Dit kan als bedreigend worden ervaren.
 • Praat over uw geloof, bid en lees uit de Bijbel. Veel vluchtelingen, ook moslims, vinden dit fijn, geloof is verweven met hun dagelijks leven.
 • Toon liefde en respecteer de ander in houding en gedrag. Uw daden hebben, gezien de taalbarrière, vaak meer effect dan uw woorden.
 • Laat u niet weerhouden door een taalbarrière. Met eenvoudige woorden kunt u soms een goed persoonlijk gesprek voeren.
 • Verdiep u in de cultuur van de ander. Nederlandse adviezen werken niet altijd vanwege cultuurverschillen. Volg bijvoorbeeld onze e-learning ‘In contact met de vluchteling’.
 • Voor het voeren van een pastoraal gesprek is kennis en ervaring een pré.

Welke geestelijke problemen heeft een vluchteling?

 • Verlies en rouw

  Vluchtelingen zijn vaak alles verloren wat hen identiteit en houvast gaf. Hierdoor komen zij in een rouwproces. Dit uit zich in lichamelijke klachten, verdriet en boosheid, somberheid en ontkenning. Het leven in een nieuwe cultuur kost veel energie. Aan de buitenkant laten vluchtelingen lang niet altijd zien hoe zij zich voelen. Ze zijn bang ondankbaar te lijken of zijn vanwege hun culturele achtergrond niet gewend om hun gevoelens te tonen.

  Tip: Schep ruimte voor rouw door te luisteren. Erken het verdriet en benoem dat de ander iets belangrijks is verloren.

 • Gezinsproblemen

  De verhoudingen binnen vluchtelinggezinnen veranderen vaak in Nederland. Dit zorgt voor spanning en problemen. Soms is er sprake van huiselijk geweld. Hierover praten is voor echtparen uit niet-westerse culturen niet gewoon.

  Tip: Luister vooral. Geef steun. Laat als man de echtgenoot merken dat u hem ziet in zijn onmacht en moeiten. Meng u niet in het conflict: spreek niet negatief over de partner van de ander. Haal een vrouw niet weg bij haar familie en schakel niet zomaar de politie in. Schakel eventueel hulp in van volwassen christenen met eenzelfde culturele achtergrond.

 • Demonische gebondenheid

  Demonische gebondenheid is te merken aan de manier waarop iemand reageert wanneer Jezus of het christelijk geloof ter sprake komen. Of bij het zien van een kruis of het lezen uit de Bijbel.

  Tip: Richt u op het herstel van de verbinding met God. Bid veel voor en met de ander. Gebed is een krachtig wapen. Zoek hulp van een christen met verstand van bevrijdingspastoraat.

 • Trauma’s

  Veel vluchtelingen hebben traumatische ervaringen die moeilijk te verwerken zijn. Een ‘gewone’ gebeurtenis kan herbeleving veroorzaken. Vuurwerk kan bijvoorbeeld herinneren aan een granaatinslag.

  Tip: Graaf niet in een trauma. Praten is voor vluchtelingen vaak niet helpend. Wanneer de vluchteling hier daadwerkelijk aan toe is kunt u doorverwijzen naar professionele hulp.

Hoe verwijs ik naar professionele hulp?

 • Adviseer de vluchteling een huisarts te bezoeken. Die kan doorverwijzen naar psychologische hulp.
 • Probeer de ander gerust te stellen, leg uit dat psychologische hulpverlening in Nederland heel gewoon is. Veel vluchtelingen staan negatief tegenover hulpverleningsinstanties, zij voelen angst, schaamte of wantrouwen.
 • Ieder asielzoekerscentrum is verbonden met een huisarts. Voor meer informatie kunt u de website van het Pharos raadplegen. Vluchtelingen in de wijk hebben een eigen huisarts.
 • Ga zelf mee als de vluchteling dat wil. U kunt steun geven en een brug zijn tussen vluchteling en huisarts.

Met welke geloofsvragen worstelt een vluchteling?

Vluchtelingen vragen zich meestal niet af of God bestaat en of hij almachtig is. Zij worstelen eerder met waaromvragen als ‘Waarom heb ik nog geen verblijfsvergunning?’
Iedere vluchteling heeft andere geloofsvragen en een andere geloofsbeleving.

 • Moslims kennen Gods onvoorwaardelijke liefde en genade vaak niet. Begrippen als vergeving en verzoening hebben in de islam een andere betekenis.
 • Ex-moslims hebben andere vragen dan oosterse christenen: ‘Wat is drie-eenheid? Wie is Jezus? Wat betekent het dat God Vader is?’
 • Pasbekeerde christenen zijn in het begin vaak in de wolken met hun nieuwe geloof. Wordt het leven moeilijk dan vragen zij zich soms af of God hen nog wel ziet en leidt.

Hoe houd u het vol?

 • Leer los te laten, geef de ander over aan God. Hij gaat door, ook als u er even niet bent.
 • Blijf uzelf geestelijk voeden, dan kunt u ook uitdelen.
 • Bewaak uw grenzen. Neem realistische besluiten over wat u wel en niet kan doen.
 • Heb ook contact met mensen waar u kunt ontvangen in plaats van alleen te geven.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world