De Bijbel over hulp aan uitgeprocedeerden

Jouw bevriende asielzoeker zit er verslagen bij. Zijn advocaat schrijft dat alle procedures zijn verloren. De asielzoeker mag niet in Nederland blijven. Je vriend vraagt jou om hulp. Wat nu? Op deze pagina onderzoeken we wat de Bijbel zegt over hulp in deze situatie.

Het is een logische reactie om er meteen te willen zijn voor de asielzoeker die dit teleurstellende bericht heeft ontvangen. Zijn leven staat op de kop. Je denkt aan je eigen comfortabele huis en bestaanszekerheid. Vervolgens denkt je aan je vriend die binnenkort het azc moet verlaten en niet weet waar hij heen kan. Wat doe je?

Het is goed goed om eerst aandacht te hebben voor jezelf en voor de gevoelens die bij je boven komen. Die gevoelens kunnen namelijk ongemerkt een belemmering zijn om echt goed hulp te bieden. Het is goed om deze gevoelens eerst vanuit de Bijbel onder ogen te zien.

“Ik heb drie jaar mijn best gedaan om hem aan een status te helpen. Ik kom nu tot de conclusie dat ik hem alleen maar valse hoop heb gegeven.”

Omgaan met gevoelens

In de Bijbel vinden we voorbeelden van mensen die hulp bieden in nood. We denken aan Abram, die hoorde dat zijn neef Lot gevangen was genomen. Hij ging meteen tot actie over, wist Lot te bevrijden en en passant ook de geroofde spullen en de vrouwen van de andere bewoners van Sodom terug te brengen. (Genesis 14:8-16) Het was al met al een geslaagde actie.

De actie van Mozes was minder geslaagd. Hij werd geprikkeld door het onrecht dat zijn volksgenoten werd aangedaan. Op een dag greep hij in en doodde een Egyptenaar. Helaas bleef zijn actie niet onopgemerkt en moest hij op de vlucht. (Exodus 2:11-15) Pas vele jaren later wordt Mozes door God ingeschakeld om het volk te bevrijden. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Er was behoorlijk wat tegenslag en Mozes kon flink wat verwijten incasseren. Hij komt tot het besef dat het een onmogelijk opgave is. Tenzij God zelf in actie komt. (Exodus 5-7)

David en Jonathan waren boezemvrienden. Jonathan deed wat hij kon om David veiligheid te bieden – ondanks de woede van zijn vader, koning Saul. Uiteindelijk lukte dat niet meer en moest Jonathan David loslaten. David begon een ongewis vluchtelingenbestaan. (1 Samuel 19,20)

Petrus had het beste voor met Jezus. Hij hoefde niet bang te zijn dat mensen Hem wat aan zouden doen. Petrus wist zeker dat dat niet de wil van God was. Jezus moest Petrus echter terechtwijzen. (Mattheüs 16:21,22)

In deze voorbeelden zien we dat er bij Abram, Mozes, Jonathan en Petrus een serieuze drang is om onrecht te bestrijden en de medemens te bevrijden. We zien ook dat onze mogelijkheden beperkt zijn en dat onze acties niet altijd het gewenste resultaat hebben. We blijken God zelfs voor de voeten te kunnen lopen.

Soms zit er niets anders op dan iemand los te laten, hoe moeilijk dat ook is. Maar los daarvan is vooral van belang hoe we die ander zien. Zie je een asielzoeker die ten onrechte uitgezet wordt? Of zie je een mens met wie God een bedoeling heeft en met wie God een bepaalde weg gaat? Die weg kunnen wij vaak niet begrijpen. Dat maakt het soms moeilijk te accepteren. Dat zien we vooral bij Petrus. Misschien was zijn grote struikelblok wel dat hij niet bij de losers wilde horen. Maar hij mocht leren dat Gods weg door de diepte heen leidt naar de grootste overwinning.

Bijbelse hulpverlening

Als we het bovenstaande op ons in laten werken hoeven we niet passief te worden. We mogen met ontferming bewogen zijn met de asielzoeker, zoals Jezus dat met ons allemaal is. Maar het is ook belangrijk dat iemand niet van ons afhankelijk wordt.

Een mooi voorbeeld is de vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brachten. De verlamde man kon zelf niet bij Jezus komen. Zijn vrienden kwamen hem te hulp en bewandelden een ongebruikelijke weg, namelijk door het dak heen. Bij het zien van het geloof van de vrienden genas Jezus de verlamde. (Marcus 2:1-12)

De vrienden deden wat zij konden en deinsden niet terug voor een ongebruikelijke weg. Zij probeerden echter niet de verlamde te genezen. Ze brachten hem bij Jezus. Zo mogen ook wij in geloof zoeken naar Gods weg met de asielzoeker. Het belangrijkste doel is niet om mensen in Nederland te houden, maar om mensen aan Gods zorg toe te vertrouwen.

Welke weg?

We bieden hier geen pasklare oplossingen. Elke situatie is anders. Soms zoek je toch nog naar een mogelijkheid voor een toekomst in Nederland. Soms is het beter de aandacht te richten op een toekomst elders. Laat het hoe dan ook een toekomst zijn waarin God de regie heeft.

Als de asielzoeker christen is, kun je dit samen met hem in gebed brengen. In dit gebed mag je laten zien dat jij ook zoekt naar Gods leiding. Vraag God dat Hij jullie samen de rust geeft om in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Ook als de asielzoeker geen christen is kun je laten zien dat je Gods leiding zoekt en dat God er ook voor deze asielzoeker wil zijn. Dat laat je vooral zien door er voor hem te zijn. Maar bedenk dat je er alleen voor de asielzoeker kunt zijn als je zelf Gods weg zoekt voor jouw hulp aan de asielzoeker.

Het grote struikelblok voor de uitgeprocedeerde asielzoeker is misschien wel dat hij zichzelf en anderen hem zien als een loser. Anders had hij toch wel een verblijfsvergunning gehad? Jij kunt laten zien dat God anders naar ons kijkt. En dat jij zelf anders naar de uitgeprocedeerde asielzoeker kijkt. We zijn geen losers als we geen status krijgen. We zijn losers als we ons afsluiten voor de weg die God voor ons wil openen. En die weg is wel eens een andere dan wij zelf bedacht zouden hebben.

Contact met het juridische team

Wil je een concrete situatie met ons bespreken of heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met ons juridische team.

Ds. F. Hoek

"We staan om vluchtelingen heen met pastoraat, gebed en praktische hulp."

- Dominee Hoek

Lees het verhaal van Dominee Hoek »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world