In contact met Nigerianen

De Nigeriaanse cultuur is erg invloedrijk in Afrika. Ze zetten de toon op het gebied van mode, film, kunst en muziek. Toch vluchten op dit moment velen weg. Nederlanders weten weinig over Nigerianen en hun cultuur, met als gevolg dat er gemakkelijk miscommunicaties ontstaan. Dit artikel geeft kernpunten weer die je kunnen helpen in je contact.  

Waarom vluchten Nigerianen?

Nigeria worstelt al lange tijd met politieke instabiliteit en een grote kloof tussen arm en rijk, maar sinds 2009 wordt het land bovendien geteisterd door de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Recenter kwam daar geweld vanuit IS-West Afrika bovenop. Ruim twee miljoen Nigerianen zijn gevlucht. Velen van hen leven ontheemd binnen het land zelf, anderen zijn naar buurlanden gevlucht. Echter, het geweld verspreidde zich ook naar de grensgebieden met die omliggende landen. Inmiddels is het een humanitaire crisis die meer dan 17 miljoen mensen raakt. Hoewel er (vooral in het Zuiden) veel christenen zijn, staat het land hoog op de ranglijst christenvervolging. Ook mensenhandel en zware criminaliteit vormen een probleem.

Wie zijn Nigerianen?

Nigeria heeft de grootste bevolking van heel Afrika. De manier van leven is heel verschillend. Op het platteland leven mensen over het algemeen nog veel volgens oude tradities (nomadisch), terwijl stedelingen er een wat meer ‘Westerse’ levensstijl op nahouden. Bovendien leven er in Nigeria veel verschillende etnische groepen (meer dan 250!), ieder met hun eigen gewoonten, waarden en talen. Veel Nigerianen spreken naast een lokale taal ook Engels.  

Familie is belangrijk voor Nigerianen, familieleden voelen zich vaak verantwoordelijk voor elkaar en er wordt over en weer gezorgd. De maatschappij is verder vrij hiërarchisch opgedeeld. Leeftijd en positie verdienen veel respect. Men uit dat door de oudste in een groep eerst te groeten en te bedienen. Daar staat wel tegenover dat de oudste verantwoordelijkheid draagt voor de groep en keuzes moet maken voor hun welzijn.  

Kijktip: planeet Nigeria

“Ik ben trots op onze cultuur, ons eten en onze verschillende, lokale talen.”

Wat is de religie van Nigerianen?

Ook wat geloof betreft zijn Nigerianen heel divers. De meerderheid is aangesloten bij de islam, het christendom of een traditionele godsdienst zoals de de Tiv of Yoruba religie. Er zijn ook mengelmoesjes ontstaan van religies. Het zou dus kunnen dat je een christen of moslim tegenkomt, die beïnvloed is door traditionele, animistische ideeën. Er wordt vaak een grotere nadruk gelegd op de geestelijke wereld.  

Vooral in het noorden en midden van Nigeria, hebben christenen het zwaar te verduren. Er is veel geweld, vooral door extremistische moslimgroeperingen en de militante Fulani-herders. Niet alleen godsdienstige motieven spelen daarbij een rol, er zijn ook hevige conflicten over grondbezit, al escaleren die vaak nog meer door etnische en religieuze verschillen. 

Waar lopen Nigerianen tegenaan in Nederland?

 • Nederland heeft een hele “platte” samenleving, we leggen er de nadruk op om iedereen gelijk te behandelen. Zo is het bijvoorbeeld heel normaal om een meerdere op de werkvloer aan te spreken met zijn/haar voornaam. In Nigeria is juist het tonen van respect heel belangrijk. Dat kan botsen. Bijvoorbeeld als iemand niet het respect krijgt dat hij verwacht en gewend is.  
 • Nederlanders zijn toekomstgericht, ze plannen vooruit. Nigerianen kijken anders naar tijd: “Ik kan gewoon geen vergadering voor over drie maanden inplannen omdat ik totaal niet weet wat er tegen die tijd veranderd is waar ik woon weet je niet eens wanneer er een feestdag gaat plaatsvinden totdat de hoogste leider naar de maan kijkt en zegt dat die feestdag nu begint. Als ik niet weet welke dagen feestdagen zullen zijn, hoe kan ik dan weten op welk moment ik over twee maanden en zeven dagen beschikbaar ben voor een telefoongesprek?” (Uit: The Culture Map, NL editie) Dit verschil in opvatting brengt Nigerianen soms in een lastig parket: ze willen geen gedoe creëren voor Nederlanders door te weigeren lange termijn plannen te maken, maar tegelijkertijd merken ze dat het problemen kan geven als ze hun afspraken niet kunnen nakomen. Waar doen ze goed aan?
 • Veel Nigerianen spreken Engels waardoor Nederlanders al snel op die taal overschakelen tijdens gesprekken. Dat maakt het lastig voor Nigerianen om Nederlands te leren.

Tips in het contact met Nigerianen

NB: Lees voor meer algemene cultuurtips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘. 

 • Nigeria is toonaangevend in het Afrikaanse continent op het gebied van mode, film, kunst en muziek. Mooie gespreksonderwerpen dus om naar te vragen en tegelijkertijd leuk om je horizon te verbreden. 
 • Nigerianen zijn mensgericht en vinden relaties belangrijk. Ze vinden het vaak fijn als je niet gelijk ‘ter zake’ komt, maar de tijd neemt om elkaar te leren kennen. Ook de tijd nemen voor een groet vindt men fijn. Vraag bijvoorbeeld naar hun gezondheid en die van hun familie. 
 • Helaas ervaren veel Nigerianen discriminatie in hun leven. Dat is erg pijnlijk en daardoor ook gevoelig. Waak ervoor om hen gelijkwaardig en met respect te behandelen. Maak ook geen ongepaste grappen. 
 • Houd rekening met de religie en cultuur. Waar veel Nederlanders het waarderen als je een fles wijn mee brengt bij een etentje, kan dat ongemakkelijke situaties opleveren in een Islamitisch gezin. Ook sommige christenen vinden dat je geen alcohol moet drinken. Neem in plaats daarvan een cadeautje mee voor hun kind, dat wordt vaak gewaardeerd als een teken van respect. Ook fruit, chocola en noten doen het goed. 
 • Sommige Nigerianen zijn heel direct, anderen juist helemaal niet. Behandel hen niet allemaal hetzelfde, maar probeer de situatie aan te voelen.  
 • Het vermijden van oogcontact betekent niet dat men niet oplet of onbeleefd is, maar kan juist een teken zijn van respect.

Hoe breng je het evangelie dichtbij? 

 • Verdiep je in hun wereldbeeld en de onderwerpen die bij hen spelen. Speelt er bijvoorbeeld angst voor tovenarij? Wat is daar het Bijbelse antwoord op? Vertel verhalen waaruit blijkt dat Jezus sterker is dan demonische machten. Hij is de Enige die redt. 
 • Sommige stammen in Nigeria hebben te maken met discriminatie. Ook komt het voor dat jonge mensen onder druk worden gezet om het te gaan maken in Europa. Voor hen is het belangrijk te weten hoe waardevol zij zijn in Gods ogen. Ongeacht wie ze  zijn of wat ze doen. Verwijs bijvoorbeeld naar Jezus’ liefdevolle omgang met Samaritanen. 
 • Er wonen veel christen broeders en zusters in Nigeria die een voorbeeld zijn in hun liefde en gebed voor hun land. Helaas is er in andere kerken sprake van corruptie. Daarom is het laten zien van integriteit ontzettend belangrijk. Mooie woorden zijn niet genoeg, ook ons leven moet Jezus’ liefde weerspiegelen.  
 • Nigerianen hebben vaak (slechte) ervaring met het ‘welvaartsevangelie’, ook hier is discipelschap een belangrijke sleutel.
 • Christenen uit Nigeria zijn uitbundig in hun aanbidding en vurig in hun gebed. Geef hun de ruimte om hierin te delen en durf te leren!

Cijfers

 • Wereldwijd waren er in 2020 2.691.482 Nigeriaanse vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden ruim 14.090 Nigerianen een asielaanvraag in 2020 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 730 Nigerianen asiel aan in 2020 (Eurostat).
 • Op 1 januari 2020 woonden zo’n 14.345 mensen met een Nigeriaanse achtergrond in Nederland (CBS Statline).

Externe links 

Voor gebedspunten en nieuws over Nigeria, zie Operation World (Engelstalig)

Disclaimer: Omdat het Nigeriaanse volk groot is, ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Nigeriaanse nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jijzelf of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij meerdere deskundigen gecheckt. 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world