In contact met Syriërs

Aan de buitenkant lijken Syriërs zich gemakkelijk aan te passen. Maar dit is schijn, de verschillen zijn groter dan ze lijken. Aan Syriërs soep als hoofdmaaltijd voorschotelen kan bijvoorbeeld echt niet. Een beetje voorbereiding helpt dit soort beledigingen te voorkomen.

In Syrië woedt sinds 2011 een hevige burgeroorlog. Deze ontstond na protesten op het regime van president Assad. Een aantal verzetsgroepen strijdt met elkaar om de macht. De opvallendste is Islamitische Staat (IS). In sommige gebieden is de rust weergekeerd en proberen mensen het gewone leven weer op te pakken. Wie in de toekomst het gezag krijgt over deze gebieden is onzeker. Zeker voor het Koerdische gebied in het noordoosten is dit spannend.

Wie zijn zij?

De Syrische cultuur is heel anders, toch lijken Syriërs zich snel aan te passen in Nederland. Dit komt doordat Syrië, vergeleken met andere vluchtlanden, veel overeenkomsten had met Nederland. Het land was voor de oorlog redelijk ontwikkeld, welvarend en stabiel. Syriërs zijn altijd trots geweest op hun nationale eenheid, die niet vanzelfsprekend was. Syrië telt namelijk ruim dertig etnische en religieuze groepen. Aangezien Arabieren in de meerderheid zijn, is de officiële taal Arabisch. Koerden, de grootste minderheidsgroep, ondervinden veel discriminatie. Zo mag de Koerdische taal niet overal worden gebruikt. Er zijn ook aardig wat Arameeërs en Armeniërs. Zij zijn ooit gevlucht uit Turkije en hebben een eigen taal en cultuur. Verder woonden er veel Palestijnse vluchtelingen in Syrië. Ook zij zijn nu weer op de vlucht en komen als ‘statenloos’ onze asielprocedure binnen.

“Als Nederlanders ons mijden, zullen ze nooit weten wat we denken en wie wij zijn.”

Wat is hun religie?

Syriërs verschillen onderling behoorlijk in geloofsopvattingen. Dat veroorzaakt spanningen, die zelfs doorwerken in Nederland. De macht was altijd in handen van liberale moslims. President Assad is bijvoorbeeld aleviet en onder hem waren de christenen en yezidi’s redelijk vrij. De grote meerderheid Syriërs is echter soennitisch en zij zijn strenger in hun opvattingen. Sinds de burgeroorlog worden christenen en yezidi’s door hen gezien als aanhangers van het regime en zwaar vervolgd. De meeste Syrische christenen zijn orthodox of katholiek. Arameeërs en Armeniërs hebben een eigen orthodoxe en katholieke kerk. Veel Syriërs zeggen dat moslims en christenen voor de oorlog in harmonie samen leefden, maar zij spraken elkaar nooit over de inhoud van hun geloof.

Waar lopen Syriërs tegenaan in Nederland?

 • Het leren van Nederlands: vooral oudere Syriërs worstelen hiermee.
 • Werkeloosheid: veel Syriërs zijn hoog opgeleid en willen graag werken. Het valt hen zwaar niet meteen aan het werk te kunnen.
 • Directheid: Nederlanders zijn vrij direct in hun communicatie, Syriërs niet.
 • Verlies van status: in een oosterse cultuur is status belangrijk. Een manager of directeur wordt bijvoorbeeld anders benaderd dan andere werknemers.
 • Huisdieren: Syriërs begrijpen niet waarom Nederlanders zoveel huisdieren hebben.

Tips in het contact met Syriërs

NB: Lees voor meer relevante tips, de pagina ‘Een relatie opbouwen met vluchtelingen‘.

 • Leg veel uit: denk aan verschillen in cultuur en communicatie. Syriërs willen de Nederlandse tradities graag kennen en begrijpen.
 • Zorg voor een gelijkwaardig relatie: jij kunt ook van hen leren. Syriërs willen niet graag zielig zijn.
 • Kook voor Syriërs geen maaltijdsoep, dat is beledigend. Syriërs eten soep alleen bij ziekte.
 • Geef advies over opvoeding. Syrische kinderen maken zich de Nederlandse taal en cultuur snel eigen. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen hen en hun ouders die veel problemen geeft. Het Arabisch-Nederlandse boekje ‘Gaat het lukken‘ over huwelijk en gezin voor Arabischtaligen is zeer aan te bevelen.
 • Steun echtparen in hun huwelijk en trek geen partij: door de cultuurshock in Nederland gaan veel Syriërs uit elkaar.
 • Geef het boekje “Welkom in Nederland” in het Arabisch cadeau, te koop in onze webshop. Dit boekje verschaft Arabisch-sprekenden inzicht in de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Hoe breng je het evangelie dichtbij?

 • Praat over je geloof: Syriërs hebben interesse in jouw geloofsopvattingen als Nederlander.
 • Besef dat je invloed hebt: Syriërs hebben respect voor Nederlanders en zien jou als voorbeeld op veel terreinen.
 • Verdiep je in de islam en weet wat de kansen en valkuilen zijn. Volg bijvoorbeeld onze e-learning ‘In contact met moslims’.
 • Ga met Syrische christenen om als jouw medebroeders en zusters.
 • Besef dat Syrische christenen en moslims veel opvattingen en gewoontes met je delen. Deze zijn cultuurgebonden en staan los van hun geloof.
 • Ga met een orthodox of katholiek christen mee naar een oosterse kerk. Dit verbindt en geeft ruimte voor gesprek.
 • Werk samen met lokale Arabische kerken. Zij zijn erg actief onder Syriërs. Benader Gave voor meer informatie of bekijk de Overzichtslijst anderstalige kerkdiensten.
 • Mensen die echt geïnteresseerd zijn, kan je uitnodigen voor een bijbelstudie. Kijk hier voor geschikte methodes die aansluiten bij de cultuur.
 • Nodig bevriende Syriërs uit voor een kerkdienst of viering in je eigen gemeente. Zing ook eens een lied in het Arabisch.

Cijfers

 • De meeste mensen die uit Syrië vluchten, komen niet naar Europa maar blijven in nabije landen zoals Turkije, Libanon en Jordanië.
 • Wereldwijd waren er in 2022 6.824.062 Syrische vluchtelingen onder bescherming van de UNHCR (UNHCR).
 • In Europa deden 134.125 Syriërs een asielaanvraag in 2022 (Eurostat).
 • In Nederland vroegen 12.650 Syriërs asiel aan in 2022 (CBS Statline).
 • Op 1 januari 2022 woonden zo’n 108.300 mensen met een Syrische achtergrond in Nederland (CBS Statline).

Externe links

Disclaimer: Omdat het Syrische volk groot is ontkomen wij niet aan generalisaties. Wat wij schrijven geldt voor de meerderheid van Syrische nieuwkomers in Nederland. Het kan zijn dat jij of jouw relatie zich niet herkent in de hier genoemde beschrijvingen. Om je zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen hebben wij de inhoud van deze pagina bij meerdere deskundigen gecheckt.

"Nederlandse en Syrische gezinnen kunnen veel van elkaar leren."

- Afaf en Walid

Lees het verhaal van Afaf en Walid »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world