Kerst en Pasen vieren met vluchtelingen

Vier de feestdagen samen met vluchtelingen. Dit is een laagdrempelige manier om vluchtelingen in jouw kerk uit te nodigen. Veel vluchtelingen nemen een uitnodiging voor een feest graag aan. Hierdoor kun je gezelligheid combineren met het delen van het verhaal van Jezus.

Hoe begin ik

Een eerste stap in de organisatie van een gezamenlijke viering voor vluchtelingen en Nederlanders, is het verzamelen van een team. Denk hierbij aan mensen vanuit de interkerkelijke werkgroep of kerken in je woonplaats, mensen met kennis van de taal en cultuur van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.

Vervolgens is het belangrijk om op tijd een geschikte locatie te regelen en te beginnen met het bedenken van een programma. Het kan goed zijn om een apart kinderprogramma te bedenken. 

Naast het bedenken van een programma zijn er een aantal aanvullende zaken die geregeld moeten of kunnen worden: PR; vervoer van- en naar de locatie; catering; aankleding van de zaal; een muziekgroep; een meegeef cadeautje; een lectuurtafel; en kindercrèche.

Vluchtelingen uitnodigen

Je kunt vluchtelingen het beste persoonlijk uitnodigen, overhandig hierbij een flyer met informatie als tastbare herinnering. Hang posters op in een asielzoekerscentrum (azc) in overleg met het COA. Is de viering voor vluchtelingen in de wijk, hang dan posters op in supermarkten, buurtcentra of in een centrum voor inburgering. 

Aandachtspunten voor de flyer

 • Houd de informatie op de flyer beperkt en eenvoudig.  
 • Vermeld duidelijk de datum, plaats en tijd. Noem nooit twee data, dat is verwarrend. Dus niet: ‘25 december is het kerstfeest, dit willen wij vieren op 20 december.’ Noem ook geen twee tijden. Wanneer je mensen ophaalt kun je deze tijd noemen. 
 • Vermeld kort de inhoud van het programma. Bijvoorbeeld muziek, verhaal, maaltijd en kinderprogramma.  
 • Druk de flyer af in meerdere talen. Denk aan Engels, Arabisch, Tigrinya en Farsi. Voor vertaling kun je bijvoorbeeld vluchtelingen inschakelen. Uitnodigingen voor kinderen kunnen in het Nederlands. 
 • Presentatie doet er toe. Websites als Canva.com kunnen je helpen bij de vormgeving.

Het uitnodigen van Nederlandse christenen

Naast de focus op vluchtelingen, is het belangrijk om ook Nederlandse christenen uit te nodigen. Wanneer Nederlandse christenen samen met vluchtelingen kerst vieren kan dit zorgen voor een gevoel van onderlinge verbondenheid. Dit maakt ontmoeting en het leggen van contact met de ander, vluchteling of Nederlander, eenvoudiger. Nederlandse christenen kun je uitnodigen door kerken en christenen in je woonplaats vooraf te informeren over de viering. Kerken kunnen dan zelf via de gebruikelijke wegen voor hen, hun leden uitnodigen. Natuurlijk kun je mensen ook persoonlijk uitnodigen of via sociale media.

Het programma

Allereerst is het aan te raden om te zorgen voor afwisseling van verschillende elementen tijdens de viering. Hierdoor blijft de viering aantrekkelijk. Ook kan beeldmateriaal helpen om de aandacht van mensen vast te houden, zeker wanneer taal meespeelt. Dan zijn er een aantal programma elementen die bij kunnen dragen aan een mooie viering: 

 • Een inloop en/of afsluiting met drinken en een ruime hoeveelheid lekkers geeft aanwezigen de tijd om kennis te maken met elkaar en communiceert gastvrijheid. Dat is erg belangrijk voor de meeste vluchtelingen. Eten kan ook in de vorm van een maaltijd. Let er wel op dat je geen varkensvlees en alcohol aanbiedt en veganistische opties hebt. Zo kunnen ook moslims en orthodoxe christenen meedoen.
 • Getuigenissen 
 • Bijbellezing in verschillende talen 
 • Muziek: wij adviseren om ook liederen in de taal van vluchtelingen te zingen. Gave heeft materialen die je hierbij kunnen helpen, zoals het Gave Songbook.
 • Verkondiging of kerstverhaal: let er wel op dat dit niet langer dan 20 minuten duurt.
 • Drama, dit kan je ook uitbesteden.
 • Je kunt een klein cadeautje meegeven, om te laten zien dat je om mensen geeft. Zorg dat hierbij altijd een kaartje zit met contactgegevens en eventueel ook een Bijbeltekst of andere bemoediging. 
 • Een lectuurtafel met gratis lectuur en Bijbels. Meer over wat je op een lectuurtafel kunt leggen vind je op de webpagina Bijbels en evangelisatiemateriaal voor vluchtelingen. 

Tenslotte is het belangrijk om te zorgen voor vertaling tijdens de viering. Lees de webpagina Vertaling in de kerkdienst voor advies. 

Tijdens de viering

En dan is het eindelijk tijd voor de viering. Begroet zowel de Nederlanders als de vluchtelingen en heet hen van harte welkom. Wees ook flexibel, houd er rekening mee dat er meer mensen kunnen komen dan verwacht. Het kan zijn dat Nederlanders en vluchtelingen niet automatisch contact maken met elkaar; moedig hen aan dit wel te doen door ze bijvoorbeeld aan elkaar voor te stellen. Vergeet niet om vluchtelingen te wijzen op de lectuurtafel als die aanwezig is. 

Het evangelie delen

Het delen van het Kerst- of Paasevangelie met moslims en orthodoxe christenen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Klik hier voor tips voor het delen van het Kerstevangelie en hier voor tips voor het delen van het Paasevangelie. 

Vervolgcontact

Een viering zonder vervolgcontact kan teleurstellend zijn voor vluchtelingen. Het leggen van nieuwe contacten tijdens een viering is voor hen waardevol. Het is daarom fijn als er Nederlandse christenen zijn die hiervoor openstaan. Zij kunnen vluchtelingen uitnodigen voor een vervolgactiviteit. Dit kan een kerkelijke activiteit zijn die binnenkort plaatsvindt, zoals een viering of een Bijbelstudie. Het is ook mogelijk vluchtelingen een week na de viering een cadeautje te geven en dit te combineren met een bezoekje. 

Voor de kinderen

Maak kinderen onderdeel van het kerstverhaal door samen deze kerstvoorstelling te spelen. Voer de kerstvoorstelling op voor elkaar of voor de ouders. 

 

"We merkten in alles liefde en acceptatie."

- Nasali en Hovik

Lees het verhaal van Nasali en Hovik »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world