Oekraïners in de kerk

Door de contacten in gastgezinnen en noodopvanglocaties zullen er Oekraïners naar de kerk (willen) komen. Wat kun jij hierin betekenen? 

De meeste christenen uit Oekraïne komen uit de oosters-orthodoxe traditie. Hier is kerkgang niet per se vanzelfsprekend en de vormen en rituelen zijn ook anders dan die van de protestantse kerk. De kerk is in deze traditie vooral een plek om dichter bij God te zijn en om te bidden. Het is mooi om hier aansluiting bij te zoeken.

We verwachten dat vooral de protestantse christenen uit Oekraïne naar de kerk in Nederland zullen komen. Hun geloofsbeleving en gebruiken sluiten relatief goed aan bij kerkdiensten in de Nederlandse protestantse kerken.

Hieronder geven we je tips en informatie over hoe je een kerkdienst en ontmoeting kunt indelen voor Oekraïense vluchtelingen.

Kerkdienst

 • Welkom heten in de eigen taal
  – Begroeten bij de deur/bij binnenkomst
  Bemoedigingskaart (Oekraïens-Nederlands) van Gave uitdelen
  – Aan het begin van de dienst een paar Oekraïense of Russische welkomstwoorden/zinnen zeggen (deze zijn gemakkelijk te vinden via Google translate of een tolk)
 • Aandacht in de dienst
  – Gebed voor de situatie in en rond Oekraïne en de vluchtelingen in de kerk
  – De tolk een gebed laten uitspreken of vertalen
  – Bid samen het Onze Vader
  – Een Oekraïens- of Russischtalig lied laten horen (zie liedsuggesties hieronder)
  – Samen een lied zingen (bij voorkeur in het Oekraïens, anders in het Russisch) – zie ook onze suggesties
  – Sluit aan met een ritueel; dit kan door bijvoorbeeld een kaars aan te steken bij het gebed voor Oekraïne
 • Vertaling aanbieden
  – Mondeling (met een tolk in de dienst)
  – De bijbeltekst vertalen (voor hulp hierbij, klik hier)
 • Sluit aan bij gevluchte kinderen
  – (Kinder)moment in de dienst
  – Kindernevendienst/zondagsschool (concrete tips vind je hier)
 • Aandacht na de dienst
  – Koffie/thee – Ontmoeting met een aantal gemeenteleden
  – Mensen thuis uitnodigen voor koffie en eventueel een maaltijd
  – Tijd om samen te bidden

Speciaal ontmoetingsmoment

 • Denk na over de behoefte die leeft onder hen (persoonlijke aandacht en gebed lijkt het belangrijkste)
 • Neem tijd voor ontmoeting
 • Bied een kort inhoudelijk programma (rekening houdend met de orthodoxe achtergrond)
  – Samen zingen
  – Het Onze Vader bidden
  – Korte overdenking
  – Bidden voor de gasten
  – Ritueel moment, bijvoorbeeld een kaars aansteken
 • Aandachtspunten:
  – Zorg voor vertaling
  – Houd rekening met verschil in geloofsachtergrond (orthodoxe christenen zijn vooral rituelen gewend, minder om persoonlijk over de Bijbel te praten en hardop te bidden.)
  – Eventueel eigen programma voor de kinderen

Het Onze Vader in het Oekraïens

Onze Vader Отче наш
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні.
І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у випробовування,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
Амінь.

Uitspraak fonetisch (Google):
Otche nash, shcho yesy na nebesakh!
Nekhay svyatytʹsya Im’ya Tvoye,
nekhay pryyde Tsarstvo Tvoye,
nekhay bude volya Tvoya,
yak na nebi, tak i na zemli.
Khliba nashoho nasushchnoho day nam sʹohodni.
I prosty nam dovhy nashi, yak i my proshchayemo vynuvattsyam nashym.
I ne vvedy nas u vyprobovuvannya,
ale vyzvoly nas vid lukavoho.
Bo Tvoye ye tsarstvo, i syla, i slava naviky.
Aminʹ.

 

"Juist door deze vluchtelingencrisis is de onderlinge samenwerking eigenlijk versterkt.” 

- Erik

Lees het verhaal van Erik »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world Whatsapp