Als kerk ondersteunen bij de asielprocedure

Een asielzoeker kan soms hulp nodig hebben bij zijn asielprocedure. Een kerk kan bijvoorbeeld de asielzoeker helpen om zich bewust te worden van zijn geloofsontwikkeling. Daarvoor is een buddyplan ontwikkeld. In dit document geven we beknopt weer hoe je als kerk concreet kunt helpen.

Ds. Lieuwejan van Dalen

"Met al onze vragen kunnen we terecht bij Gave"

- ds. Lieuwejan van Dalen

Lees het verhaal van ds. Lieuwejan van Dalen »
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world