Als kerk ondersteunen bij de asielprocedure

Een asielzoeker kan soms hulp nodig hebben bij zijn asielprocedure. Een kerk kan bijvoorbeeld de asielzoeker helpen om zich bewust te worden van zijn geloofsontwikkeling. Daarvoor is een buddyplan ontwikkeld. In dit document geven we beknopt weer hoe je als kerk concreet kunt helpen.

Beleving van de asielzoeker

Een asielzoeker kan te maken hebben met lange periodes waarin niets lijkt te gebeuren met zijn asielaanvraag. Dat kan extra spanningen geven. De asielzoeker kan denken dat de advocaat niets voor hem doet en om een andere advocaat vragen. Het is dan verstandig om eerst eens met de advocaat te bellen en te vragen waar de knelpunten en kansen liggen. Veel advocaten stellen zo’n contact op prijs. Er kan dan meteen overlegd worden wat je als kerk/gemeente kunt betekenen. Mocht er dan toch twijfel blijven over de inzet van de advocaat, bel dan gerust naar Gave om dit te bespreken.

Asielaanvraag vanwege bekering

Als iemand vanuit, bijvoorbeeld, de islam christen wordt kan hij in het land van herkomst te maken krijgen met ernstige geloofsvervolging. Dat kan een reden zijn voor een asielaanvraag op grond van bekering. De kerk kan daarbij een positieve rol spelen. Daarvoor hebben wij de volgende aandachtspunten:

  • Een zorgvuldig doopbeleid kan er aan bijdragen dat een bekering serieus wordt genomen. De IND heeft dan eerder het vertrouwen dat een kerk niet snel mensen zal dopen die het enkel om een verblijfsvergunning is te doen.
  • De kerk kan een asielaanvraag op grond van bekering ondersteunen met een verklaring. Let wel op dat de verklaring inhoudelijk sterk is. De mededeling dat de kerk overtuigt is van de bekering zal de IND niet overtuigen. Als u beschrijft wat u aan geloofsvrucht ziet krijgt de verklaring waarde. Een verklaring kan ook gebaseerd zijn op een geloofsgesprek, zoals als dat bijvoorbeeld gevoerd kan worden bij de toelating tot de doop.
  • Als een nieuwe asielaanvraag wordt voorbereid, neem daar dan de tijd voor. Dit geldt nog sterker als een asielaanvraag is afgewezen omdat de IND de bekering niet geloofwaardig vond. Het is dan mogelijk opnieuw asiel aan te vragen, dit keer vanwege geloofsgroei, die dan wel aangetoond moet worden.
  • Vluchtelingenpastoraat Nijmegen heeft een zogeheten ‘buddyplan’ ontwikkeld waarmee een bekeerling zich kan voorbereiden op een nieuwe asielaanvraag.
  • Let op: Heeft iemand interesse in het christelijke geloof maar (nog) niet het plan om zich te bekeren? Als hij nog een asielaanvraag heeft lopen is het belangrijk om de interesse wel te melden bij de IND.  Het is van groot belang om hem en zijn advocaat daar op te wijzen. Meldt hij het namelijk niet, dan werkt dat in zijn nadeel indien hij later een nieuwe aanvraag doet vanwege bekering. Dat lijkt heel vreemd (en is dat ook in onze ogen), maar de Raad van State heeft dat nu eenmaal zo bepaald.

Uitgebreid advies

Voor uitgebreid advies verwijzen wij naar de brochure In goede aarde (dopen van asielzoekers)” en naar onze juridische website.

Ds. Lieuwejan van Dalen

"Met al onze vragen kunnen we terecht bij Gave"

- ds. Lieuwejan van Dalen

Lees het verhaal van ds. Lieuwejan van Dalen »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world