Vertaling in de kerkdienst

Veel vluchtelingen verstaan te weinig Nederlands om de kerkdienst te kunnen volgen. Vertaling van de dienst kan dan de oplossing zijn. Op deze pagina geven we advies voor het regelen van vertaling in een dienst.

Zoek bij voorkeur een vertaler in de eigen taal van de vluchteling. Dit kun je doen via je eigen gemeente of het netwerk van kerken in de omgeving. Lukt dit niet dan kun je Gave altijd om hulp vragen. Vind je geen vertaler in de eigen taal van een vluchteling, dan kun je ook kiezen voor tweede taal die de vluchteling mogelijk beheerst, zoals Engels of Frans. Er zijn diverse manieren om tijdens een dienst te vertalen.

Schriftelijk ter plekke

Een vertaler schrijft onder de dienst op papier wat er wordt gezegd. Het papier wordt doorgegeven.

 • Waarom wel? Het is kosteloos en er zijn weinig materialen nodig.
 • Waarom niet? Slechts een beperkt deel van de dienst kan worden vertaald.

Schriftelijk vooraf

De spreker of dominee werkt zijn preek van te voren uit. Deze wordt door een gemeentelid vertaald.

 • Waarom wel? De hele preek komt over.
 • Waarom niet? Het is arbeidsintensief en vraagt een gedetailleerde preekvoorbereiding. Vluchtelingen worden niet echt bij de dienst betrokken.

Mondeling in de kerkzaal

Vluchtelingen nemen aan de zijkant of achter in de kerkzaal plaats. De vertaler zit bij hen en vertaalt op gedempte toon.

 • Waarom wel? Vluchtelingen blijven in de kerkzaal en voelen zich hierdoor meer betrokken.
 • Waarom niet? Alleen geschikt voor een kleine groep. Het kan storend zijn. Vragen stellen kan niet.

Mondeling in een aparte ruimte

Vluchtelingen zitten tijdens de preek in een aparte ruimte. Een tolk vertaalt.

 • Waarom wel? Vluchtelingen krijgen een directe, mondelinge vertaling. Vragen stellen is mogelijk.
 • Waarom niet? Vluchtelingen zitten geïsoleerd.

Vertaalapparatuur

Vluchtelingen krijgen een koptelefoon. Een tolk vertaalt de dienst via een microfoon.
Apparatuur kun je onder andere bestellen bij Transvision.

 • Waarom wel? Vluchtelingen blijven in de kerkzaal. Er is geen sprake van geluidshinder.
 • Waarom niet? De kosten zijn relatief hoog.

Tips

 • Vraag niet teveel van de vertaler, geef hem of haar de tijd om erin te groeien. Zorg dat de vertaler voldoende informatie krijgt voorafgaand aan de dienst.
 • Maak in de kerkdienst ook gebruik van liederen in de taal van de vluchtelingen. Gebruik hiervoor eventueel onze Meertalige liedbundel. Met deze liederen kun je fonetisch meezingen in het Farsi en Arabisch. De bundel is sinds september 2018 beschikbaar.
 • Het taalbeheersingsniveau van het Nederlands van vluchtelingen kan voldoende zijn om de preek zonder vertaling te kunnen volgen. Herhaal de preek eventueel nog eens in eenvoudige woorden. Vluchtelingen oefenen het Nederlands meestal graag.
 • Mocht een vluchteling dit willen, dan kun je hem ook eens meenemen naar een dienst of bijbelstudie in de eigen taal. Zie de ‘Overzichtslijst anderstalige kerkdiensten‘. Sommige vluchtelingen geven toch de voorkeur aan een Nederlandse dienst.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world