Home Bibliotheek Vertaling in de kerkdienst

Vertaling in de kerkdienst

Veel vluchtelingen verstaan te weinig Nederlands om de kerkdienst te kunnen volgen. Vertaling van de dienst kan dan de oplossing zijn.

Advies voor het vertalen

 • Zoek bij voorkeur een vertaler in de eigen taal van de vluchteling. Zoek via uw kerk of het netwerk van kerken in de omgeving. Of vraag Gave hierbij om hulp.
 • Vertaling naar een tweede taal, zoals Engels of Frans, is een optie wanneer vertaling naar de eigen taal niet lukt.
 • Vraag niet teveel van de vertaler. Geef hem/haar de tijd om erin te groeien. Zorg dat de vertaler (vooraf) voldoende informatie heeft om te vertalen.

”Sinds we een vertaalinstallatie hebben begrijpen vluchtelingen de dienst veel beter!”
Vrijwilliger

Manieren om te vertalen

Schriftelijk ter plekke

Een vertaler schrijft onder de dienst op papier wat er wordt gezegd. Het papier wordt doorgegeven.

 • Waarom wel? Het is kosteloos en er zijn weinig materialen nodig.
 • Waarom niet? Slechts een beperkt deel van de dienst kan worden vertaald.

Schriftelijk vooraf

De spreker of dominee werkt zijn preek van te voren uit. Deze wordt door een gemeentelid vertaald.

 • Waarom wel? De hele preek komt over.
 • Waarom niet? Het is arbeidsintensief en vraagt een gedetailleerde preekvoorbereiding. Vluchtelingen worden niet echt bij de dienst betrokken.

Mondeling in de kerkzaal

Vluchtelingen nemen aan de zijkant of achter in de kerkzaal plaats. De vertaler zit bij hen en vertaalt op gedempte toon.

 • Waarom wel? Vluchtelingen blijven in de kerkzaal en voelen zich hierdoor meer betrokken.
 • Waarom niet? Alleen geschikt voor een kleine groep. Het kan storend zijn. Vragen stellen kan niet.

Mondeling in een aparte ruimte

Vluchtelingen zitten tijdens de preek in een aparte ruimte. Een tolk vertaalt.

 • Waarom wel? Vluchtelingen krijgen een directe, mondelinge vertaling. Vragen stellen is mogelijk.
 • Waarom niet? Vluchtelingen zitten geïsoleerd.

Vertaalapparatuur

Vluchtelingen krijgen een koptelefoon. Een tolk vertaalt de dienst via een microfoon.
Apparatuur kunt u onder andere bestellen bij Transvision.

 • Waarom wel? Vluchtelingen blijven in de kerkzaal. Er is geen sprake van geluidshinder.
 • Waarom niet? De kosten zijn relatief hoog.

Belangrijke tips

 • Het taalbeheersingsniveau van het Nederlands van vluchtelingen kan voldoende zijn om de preek zonder vertaling te kunnen volgen. Herhaal de preek eventueel nog eens in eenvoudige woorden. Vluchtelingen oefenen het Nederlands meestal graag.
 • Maak in de kerkdienst ook gebruik van liederen in de taal van de vluchtelingen. Gebruik hiervoor eventueel onze Meertalige liedbundel. Met deze liederen kunt u fonetisch meezingen in het Farsi en Arabisch. De bundel is vanaf begin 2018 beschikbaar.
 • Ook als vertaling niet nodig is kan bezoek aan een Nederlandse kerk nog steeds fijn zijn voor een vluchteling. Zoek wel uit of in de buurt ook diensten, bijbelstudies of pastoraat in de eigen taal mogelijk zijn. Zie het document Anderstalige kerkdiensten van Gave.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world