Platform Christen Asielzoekers Iran

Geschiedenis

In de eerste helft van 2010 ontstonden er in Nederland contacten tussen individuele hulpverleners (vrijwilligers) en bestaande organisaties m.b.t. de problematiek rond Iraanse asielzoekers. Het ging vooral om de groep asielzoekers uit Iran, die christen zijn geworden.

Met elkaar stelde men vast dat er heel veel organisaties en particulieren zijn die de belangen van Iraanse asielzoekers vertegenwoordigen. Al deze mensen dienen de belangen van allerlei individuele asielzoekers, maar veel expertise ging verloren en was niet beschikbaar voor anderen.

Besloten werd om een digitaal Platform Christen Asielzoekers Iran (PCAI)  te ontwikkelen om informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen aan een ieder. Ook werd in 2011 een rapport gepubliceerd over de situatie van christenen en (huis)kerken in Iran. 

Ondertussen is de situatie voor Iraanse christen asielzoekers in Nederland in positieve zin gewijzigd en is het platform een sluimerend bestaan gaan leiden. 

Gave neemt activiteiten over

In tussentijd is Gave zich ook gaan bezighouden met belangenbehartiging van christenasielzoekers uit diverse moslimlanden. In 2013 heeft PCAI hun aanpak en ervaringen met Gave gedeeld. Vervolgens is Gave een samenwerkingsverband aangegaan met Jubilee Campaign om voor christenasielzoekers uit diverse moslimlanden een internationaal online platform te creŽren waar asieladvocaten de benodigde informatie kunnen vinden. De activiteiten van PCAI zullen door dit platform overgenomen worden.

De ontwikkeling van dit platform kost de nodige tijd. Nederlandse asieladvocaten kunnen in tussentijd terecht op de rechtshulppagina's van Gave (www.gave.nl/christenasielzoekers). Via het paarse menublok aan de rechterzijde kunt u o.a. naar de landenpagina Iran.

Nieuw geplaatste items

Algemene voorwaarden

van de afdeling juridische ondersteuning Stichting Gave.
en tarieven dossieronderzoek.

Nieuwe versie van 'Bekering tot Christus'

In deze versie 4.2 zijn enkele paragrafen aangevuld.

Informatiebericht IND 
'Handvatten horen en beslissen in bekeringszaken'

Dit informatiebericht is verkregen middels een WOB-verzoek. De informatie uit dit bericht is verwerkt in de nieuwe versie 4.1 van 'Bekering tot Christus'. Zie ook onze aantekeningen.

Irak

De aandacht voor bekeerlingen is uit het nieuwe ambtsbericht verdwenen. Lees meer...