Godsdiensten algemeen

 

Godsdienst

Ontstaan (jaar) God  Aanhangers  Kern 
christendom 30  monotheÔstisch  2,2 miljard  geloof 
islam 622  monotheÔstisch  1,6 miljard  gehoorzaamheid 
hindoeÔsme  188 v C.  polytheÔstisch  1,0 miljard  aanbidding 
boeddhisme en Chinese vormen  520 v C.  atheÔstisch  0,8 miljard  onthechting 

Verspreiding in de wereld

Website

Pew Forum biedt een schat aan informatie over godsdienstige ontwikkelingen in de hele wereld. Bekijk bijvoorbeeld de interactieve kaart van het wereldchristendom.