Sponsoring

Stichting Gave organiseert elk jaar multiculturele jongerenkampen van Nederlandse 
christenjongeren en asielzoekersjongeren met als doel dat deze jongeren elkaar en God beter leren kennen. Veel asielzoekersjongeren kunnen niet op vakantie en hebben weinig contact met Nederlanders. Juist in deze week willen we hen een warm welkom geven. Draag je hier aan bij?

Vluchtelingjongeren hebben het financieel niet
breed. Vluchtelingen betalen daarom maar € 30 voor een kampweek. De kampen kosten echter
€ 180 per deelnemer. Voor € 150 kan dus een vluchtelingjongere mee op kamp.
Jij kunt ervoor zorgen dat een vluchteling mee kan op kamp door actie te voeren en geld te doneren! 

Jij een mooie week, vluchtelingjongeren een mooie week!

Hoe kun je actie voeren?

  • Organiseer een thuisrestaurant!
  • Vraag je rijke oom om een kamp voor een vluchteling te bekostigen.
  • Organiseer een verkoping.
  • Maak muziek op straat!
  • Geef een creatieve workshop, zoals bijvoorbeeld haken, rappen, voetballen of cupcakes maken! Hiervoor vraag je dan een (kleine) bijdrage die voor de vluchtelingen bestemd is. 
  • Stuur de fondswervingsbrief naar bekenden of leidinggevenden van je jeugdclub en/of je kerkelijke gemeente.

Maak je gift over op: NL85 INGB 0006 9900 56 t.n.v. Stichting Gave o.v.v. Jongerenkampen 2017.

Grenzeloos Gaaf: mooiste week van het jaar!

Wil je meer informatie over de financiŽle verantwoording van de kampen of ons projectplan inzien? je kunt deze hier opvragen.