Lokaal werk helpen opzetten

Gave gelooft dat het werk onder vluchteling een verantwoordelijkheid is voor de lokale kerk. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Gave in de lokale situatie met praktische begeleiding.

Vanuit de kennis en ervaring kan Gave lokaal kerken goed op weg helpen bij de opzet van werk onder vluchtelingen. Gave gelooft in de kracht van interkerkelijke samenwerking. Daarom adviseren we om vanuit een interkerkelijke werkgroep de activiteiten op te zetten. Iedere kerk kan zijn eigen identiteit inzetten en via de werkgroep praktische zaken afstemmen of met elkaar activiteiten organiseren.

Wilt u bijvoorbeeld starten met een inloopochtend voor vrouwen, of een kinderclub? Gave helpt u niet alleen met trainingsmateriaal en tips, maar ook met collega’s die naast u staan en u op weg helpen. Dit kan ook rond de thema’s: internationale kerkdiensten, bijbelstudie en jongerenwerk.

Voor de lokale organisatie is in diverse plaatsen een vrijwilligerscoördinator van Gave actief. De vrijwilligerscoördinator is het contact tussen de plaatselijke interkerkelijke werkgroep en Gave. Gave streeft ernaar om bij ieder asielzoekerscentrum een vrijwilligerscoördinator aan te stellen.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world