Lokaal werk helpen opzetten

Gave gelooft dat het werk onder vluchteling een verantwoordelijkheid is voor de lokale kerk. Dat is niet altijd makkelijk. Daarom helpt Gave in de lokale situatie met praktische begeleiding.

Vanuit de kennis en ervaring kan Gave lokaal kerken goed op weg helpen bij de opzet van werk onder vluchtelingen. Gave gelooft in de kracht van interkerkelijke samenwerking. Daarom adviseren we om vanuit een interkerkelijke werkgroep de activiteiten op te zetten. Iedere kerk kan zijn eigen identiteit inzetten en via de werkgroep praktische zaken afstemmen of met elkaar activiteiten organiseren.

Wilt u bijvoorbeeld starten met een inloopochtend voor vrouwen, of een kinderclub? Gave helpt u niet alleen met trainingsmateriaal en tips, maar ook met collega’s die naast u staan en u op weg helpen. Dit kan ook rond de thema’s: internationale kerkdiensten, bijbelstudie en jongerenwerk.

U kunt ook een House of Joy opzetten in de buurt van een asielzoekerscentrum. Een House of Joy is een concept van Gave, van waaruit lokale kerken gezamenlijk activiteiten aanbieden aan vluchtelingen.

Voor de lokale organisatie is regionaal een relatiemanager van Gave actief. De relatiemanager is het contact tussen de plaatselijke (interkerkelijke) werkgroep en Gave. Gave streeft ernaar dat rond ieder asielzoekerscentrum, maar ook bij statushouders een werkgroep actief is. Daarnaast heeft Gave medewerkers met specifieke kennis die u lokaal verder kunnen helpen met bijvoorbeeld vrouwen-, kinder- of jongerenwerk.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world