Presentaties

Betrokkenheid bij asielzoekers begint met de juiste informatie. Gave wil hier graag bij helpen en geeft daarom presentaties over het werk onder vluchtelingen. 

Wil jij je gemeenteleden inspireren over mogelijkheden om gastvrij te zijn onder vluchtelingen? Gave kan een presentatie geven over de achtergronden van vluchtelingen en geeft ideeën om actief te worden.

Desgewenst kan een presentatie toegespitst worden op een door jou gewenst onderwerp. We nemen vaak een asielzoeker mee die zijn verhaal vertelt. Dat brengt de boodschap dichtbij.

Mogelijke thema’s

 • Waarom slaan mensen op de vlucht?
 • Waar komen vluchtelingen vandaan?
 • Hoe komen we in contact met moslims?
 • Hoe kunnen wij een gastvrije gemeente zijn voor vluchtelingen?
 • Wat kan ik praktisch betekenen voor vluchtelingen? Hoe kan Gave hierbij helpen?
 • Wat kan ik betekenen voor vluchtelingen met verblijfsstatus in mijn wijk?

Doelgroepen

Voor algemene presentaties komt Gave langs bij groepen vanaf dertig personen. Bij kleinere groepen gaan we graag in overleg. Wij verzorgen regelmatig presentaties voor:

 • Jongeren en kinderen in een kerkelijke gemeente
 • Scholen (basis, voortgezet en hoger onderwijs)
 • Een gemeenteavond
 • Een workshop bij bijvoorbeeld een conferentie
 • Een vrouwen- of mannenvereniging
 • Een ouderenbijeenkomst

Ook kunnen we een spreker aanbieden die een preek houdt waarin het onderwerp raakvlakken heeft met het werk van Gave.

Lesprogramma

Voor kinderen in zondagsschool, kindernevendienst of catechisatieles hebben wij ook materiaal beschikbaar, waarmee je zelf een programma kunt verzorgen:

 • Lesprogramma voor de onderbouw (4 t/m 6-jarigen) en bijbehorende PowerPoint.
 • Lesprogramma voor de middenbouw (7 t/m 9-jarigen) en bijbehorende PowerPoint.
 • Lesprogramma voor de bovenbouw (10 t/m 12-jarigen) en bijbehorende PowerPoint.
 • Bouwplaat van de spaarkoffer waarmee je het lesprogramma kunt uitbreiden en de kinderen geld laat inzamelen voor Gave.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world