Vluchtelingen: wat moet ik met hen?

De komst van vluchtelingen stelt een samenleving voor vragen. Wat moet ik met hen, als mens en als gelovige? Jezus staat open voor iedereen in een kwetsbare positie, maar dat is het niet enige wat de Bijbel erover zegt.

Het gesprek over vluchtelingen gaat snel over tegenstellingen. Maar wat denk jij?

En wat zegt God? Over vluchtelingen, gastvrijheid en voorwaarden? De vreemdeling in ons midden (boek, podcast videoreeks) helpt je jouw eigen mening vormen.

Bekijk de videoreeks op YouTube!

Wat zegt God nu echt?

Reacties op vluchtelingen die naar ons land komen verschillen enorm. Van “Oprotten!” tot “We gaan ze halen.”

Ook in de kerk wordt verschillend gereageerd. Daarbij baseren mensen zich vaak op één enkele tekst. Bijvoorbeeld Mattheüs 25 over gastvrijheid of teksten uit het Oude Testament uit Ezra en Nehemia die vreemdelingen afwijzen.

Maar welk antwoord zouden we krijgen als we de héle Bijbel lezen? En wat zegt dat antwoord vervolgens over hoe we nú met vluchtelingen om moeten gaan?

Ik heb dit boek geschreven om jou te helpen zelf een visie te vormen voor de omgang met de vreemdeling in ons midden.

Lianne van der Zee

Aanbevelingen

Hans Euser, netwerkleider Intercultural Church Plants (ICP):

“Gastvrijheid is geen bijzaak in de bijbel, zo bewijst dit prachtige overzicht van teksten. Lianne schrijft informatief én inspirerend!”

Samuel Lee, universitair docent aan de Vrije Universiteit en Directeur Center for Theology of Migration, Theoloog des Vaderlands 2020:

“Dit is een goed onderbouwd en duidelijk boek dat de verschillende Bijbelse termen voor vreemdelingen mooi en rechtvaardig beschrijft. Moge dit boek tot zegen zijn voor vele vluchtelingen en de mensen die hen ontvangen.”

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world Boek bestellen