Bied diaconale hulp

Veel kerken krijgen te maken met vluchtelingen. Vanwege een dichtbij gelegen asielzoekerscentrum, of doordat vluchtelingen in de buurt zijn komen wonen. Welke roeping heb jij als kerk voor hen? Hoe kan jouw kerk betrokken zijn?

Vluchtelingen hebben alles achter gelaten om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Het zijn sterke mensen, allemaal unieke personen. Maar hun verleden is vaak heftig, de toekomst nog onzeker. Daarnaast komen veel vluchtelingen in een wijk of dorp wonen terwijl ze nog nauwelijks zijn ingeburgerd. Dat geeft problemen. Daarom hebben vluchtelingen jouw steun hard nodig. Er is in Nederland al veel geregeld voor vluchtelingen. Er zijn diverse organisaties die vanuit een professionele rol contacten met hen hebben en hen helpen. Dit hoef jij niet te doen.

Mens naast mens

Er is een andere nood waarin door professionals moeilijk in kan worden voorzien: het ‘als mens naast de ander staan’. Dat betekent: een stukje meelopen op de levensweg van vluchtelingen en luisteren. Dat is wat ze het meest missen: een nieuwe familie, en hierin hun identiteit vinden. Dit is bij uitstek iets wat jij vanuit de kerk wél kan doen. Een mooi gevolg is vaak dat vluchtelingen hierdoor een sociaal netwerk opbouwen. Ook leren ze hoe het in Nederland gaat.

Hoe pak je dit aan?

Als kerk is het waardevol te bouwen aan teams van vrijwilligers die een relatie aan willen gaan met vluchtelingen. Het is belangrijk dat je dit goed coördineert. Het meest ideaal is dat één persoon zich inzet als ‘kartrekker’. Zo wordt het iets van jullie als kerk samen en zit er voortgang in. Ook een mooie mogelijkheid is het als dit vanuit verschillende kerken samen wordt opgepakt. Je kunt samen een werkgroep vormen en zo structureel werken aan het opbouwen van netwerken. Je kunt de krachten bundelen en samen werken aan specifieke activiteiten voor vluchtelingen en ze een plek geven in de kerk. Lees meer over het starten van een werkgroep.

“Samen met andere kerken zijn we een maatjesproject voor vluchtelingen gestart”

Taal

Een belangrijke behoefte van de vluchteling is het leren van de taal. Hiervoor zijn de taal- en inburgeringsscholen, maar ondersteuning wordt hier erg gewaardeerd. Taalondersteuning (geen ‘les’) kan op vele manieren worden gegeven. Dat biedt ook een mooie gelegenheid om een relatie met een vluchteling op te bouwen. Vanuit relaties zal men een taal veel sneller leren. Als kerk kun je dit ook organiseren.

Uitgeprocedeerden

Een specifieke problematiek waarin vluchtelingen om ondersteuning vragen is die van uitgeprocedeerd raken. Dit is een ingewikkelde problematiek. Wanneer jouw kerk hiermee te maken krijgt is onze brochure ‘Geen doodlopende weg’ een goed startpunt om hier wijs mee om te gaan. Je kunt ook bellen met onze juridische afdeling voor advies.

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world