Home / kerken / Wat kan mijn kerk doen? / Bijbelstudie en pastoraat

Bijbelstudie en pastoraat

Vluchtelingen in jouw kerk komen uit een andere cultuur en geloof. Ze hebben andere (geestelijke) problemen en behoeften. Hoe kan jij hen helpen?

De behoefte aan geestelijke ondersteuning voor vluchtelingen in jouw kerk wijkt (waarschijnlijk) nogal af van zorg die op dit moment geboden wordt binnen jouw gemeente. De achtergrond van vluchtelingen heeft grote invloed op de pastorale zorg die zij nodig hebben. Je kunt denken aan:

  • Geloofsvragen vanwege een geloofsachtergrond in de islam of in de Orthodoxe kerk
  • Trauma’s en ingrijpende gebeurtenissen in land van herkomst of onderweg
  • Het gemis van familie, netwerk en het eigen land
  • De moeite om een plek in te nemen in onze westerse samenleving
  • Culturele verwachting van een geloofsgemeenschap/relaties (familie-zijn)
  • Spanning in huwelijk en gezin (opvoeding), doordat de onderlinge gezinsverhoudingen in ons land veranderen
  • De onmacht om als gezin goed te functioneren kan leiden tot, bijvoorbeeld, huiselijk geweld

Buddy’s

In de praktijk kan het beste begeleiding worden gegeven door intensief ‘mee te lopen’ en mee te leven met vluchtelingen. Dit kan een ambtsdrager doen, maar uiteraard kan elk gemeentelid deze functie vervullen. Het zijn vaak geen geplande pastorale gesprekken. Juist in het dagelijks leven kun j luisteren, coachen en de Bijbel verbinden aan datgene wat in het leven van de vluchteling gebeurt.
Het werkt goed om in jouw gemeente dit soort ‘buddy’s’ te koppelen aan vluchtelingen(gezinnen), zodat er voor de mensen om wie het gaat continuïteit is. Deze buddy’s hebben tegelijkertijd zelf ook pastorale aandacht nodig, aangezien zij nogal wat te verwerken krijgen. Organiseer daarom ook een plek waar zij terecht kunnen.

Ik heb geen familie in Nederland, maar gelukkig heb ik in de kerk een nieuwe familie gekregen

Bijbelstudie en discipelschap

Het is mooi als vluchtelingen meedraaien in bestaande bijbelstudiegroepen. Als er meer vluchtelingen zijn (bijvoorbeeld als er een azc in jouw omgeving is), dan is een eigen groep van grote waarde. De meer eigen beleving en vragen van vluchtelingen komen in een eigen groep sterker naar voren. Ook kan er gezorgd worden voor vertaling en kan er in de eigen taal liederen worden gezongen/geluisterd. Als er vluchtelingen met een moslim-achtergrond in de gemeente een plek vinden, is het van belang dat er speciale zorg is voor groei en ontwikkeling van hun geloof. Dit heet discipelschapstraining. Hiervoor is het nodig dat de begeleiders zich verdiepen in (geloofs)-onderwerpen die belangrijk zijn. In de handreiking ‘Jezus delen’ staan meertalige methoden voor bijbelstudie en discipelschapstraining.

Dopen

Als een vluchteling zich wil laten dopen is het aan te raden dat hij al wat meer gegroeid is in zijn geloof. Lees voor relevante zaken en adviezen rondom een dooptraject van vluchtelingen onze brochure ‘In goede aarde’.

Externe link

"Deze situatie is moeilijk, maar biedt ook nieuwe kansen."

- Masoud

Lees het verhaal van Masoud »

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world