Wees gastvrij en nodig uit

Gastvrijheid is een bijbelse opdracht. Jezus zegt: heb de naaste lief als jezelf. Het is mooi als je in jouw kerkelijke gemeente vluchtelingen welkom ontvangt. Er kan op verschillende manieren worden gewerkt worden aan meer openheid en gastvrijheid.

Gastvrijheid begint met een houding van de gemeente als geheel. Dat begint met bewustwording.

Aandacht in de gemeente voor vluchtelingen is heel belangrijk (zie inspiratie voor jullie leden). Een persoonlijk getuigenis van een vluchteling helpt hierbij. Het brengt de vluchteling dichtbij en laat hun behoeften zien.

“Ik ben zo blij met mijn kerk, het is mijn familie”

Vluchtelingen vinden het zelf moeilijk om aansluiting te vinden. Dat komt door taalproblemen en door verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Ze hebben wel een sterke behoefte aan een sociaal netwerk, omdat ze familie en vrienden vaak hebben moeten achterlaten. Voor veel vluchtelingen valt een groot deel van hun identiteit weg zonder sociale contacten. Dit geldt nog sterker dan bij Nederlanders. De kerk kan een prachtige plek zijn waar iemand zichzelf kan zijn en waardevolle relaties opbouwt.

De kerkdienst

  1. In de zondagse dienst kun je een aantal dingen doen om de vluchteling zich thuis te laten voelen.
  2. Heet iedereen welkom (bij de ingang en eventueel ook via kansel/podium).
  3. Maak duidelijk hoe de dienst gaat verlopen: deel een (standaard)liturgie/programma uit.
  4. Zorg voor vertaling van de kerkdienst en gebruik begrijpelijke taal in de dienst.
  5. De ultieme vorm van gastvrijheid is samen eten. Bedenk hoe je dit kunt toepassen rondom de dienst. Probeer anders vluchtelingen uit te nodigen voor een maaltijd bij je thuis.
  6. Laat de spreker in de dienst aandacht schenken aan de vluchtelingen door een hand te geven of iets dergelijks. Juist in niet-westerse culturen is dat heel belangrijk. Zo voelen vluchtelingen zich welkom.
  7. Vraag niet door over de herkomst en de vluchtreden.

Waarde van persoonlijke contacten

Gastvrijheid vindt vooral plaats in persoonlijke contacten. Gezien worden is van groot belang en zal een asielzoeker het gevoel geven erbij te horen. Iemand die hem even aanspreekt of meeneemt. Vluchtelingen hebben immers soms nog weinig contacten. Het betekent ook veel voor een vluchteling als je hem in de eigen taal begroet.
Persoonlijk of in kleine groepjes kan men eens een dienst bespreken of vragen hoe het gaat. Hierdoor leer je ook de noden kennen. Veel vluchtelingen hebben problemen. Voor hen is het fijn hier met je over door te praten. Je kunt het niet altijd oplossen. Om het vol te houden is het belangrijk om je grenzen te bepalen en dit helder te communiceren. Dit voorkomt frustratie en zal je meer ruimte geven gastvrij te blijven.

Gastvrijheid

Gezien worden en een plek krijgen. Laat vluchtelingen meedoen met een bijbelstudiegroep of maak een groepje met verschillende vluchtelingen. Betrek de ander na langere tijd ook bij het kerkelijke organisatie. Zo krijgt men echt een plek en identiteit.

Externe link

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world