Regels van het COA

Het COA is de organisatie die op professionele wijze de opvang van vluchtelingen verzorgt. De COA bepaalt de huisregels op het asielzoekerscentrum. Bij activiteiten vanuit een kerk of op persoonlijke titel is het belangrijk dat u zich aan deze huisregels houdt.
Voor het COA zijn ‘veiligheid en beheersbaarheid’, belangrijke kernwoorden. Ze vangen mensen op die erg kwetsbaar kunnen zijn. Ook de mix van mensen uit zoveel culturen en met verschillende godsdiensten geeft de nodige spanning.

In gesprekken met het COA kun je als kerk meer duidelijkheid krijgen over de lokale situatie. Vanuit Gave adviseren we om met het COA in gesprek te gaan over de activiteiten die er plaats vinden.
In het algemeen moet met deze punten rekening worden gehouden:

Er is geen vrije toegang op een azc terrein

Het bezoeken van azc-bewoners is toegestaan. De mensen mogen u op hun kamer uitnodigen. U kunt echter niet zonder dat u mensen kent naar een azc gaan, om daar (op het terrein) mensen aan te spreken voor contact. Dit is voor de veiligheid en bescherming van de bewoners. In overleg met het COA zijn er soms wel mogelijkheden om met vrijwilligers een activiteit te doen op het azc. Voor bezoekers is er een bezoekersreglement. Dit is een algemene richtlijn, aanwijzingen van medewerkers van de beveiliging of het COA moeten te allen tijde worden opgevolgd.

Religieuze activiteiten zijn op het azc niet toegestaan

Het COA heeft het standpunt om religieus neutraal te zijn. Op het azc-terrein of met ondersteuning van het COA kunnen er daarom geen religieuze activiteiten plaatsvinden. Wanneer je als kerk iets wilt doen over de inhoud van het christelijk geloof zal dit buiten het azc plaats moeten vinden. In persoonlijke gesprekken, op de eigen kamer van de azc-bewoner kan er echter wel samen worden gebeden, Bijbel worden gelezen, enz.

Posters met info van kerken

Gave heeft in de gesprekken met het COA een afspraak gemaakt over het bekend maken van activiteiten van kerken. Hierbij is het van belang dat het neutrale aankondigingen zijn, met feitelijke mededelingen. Het mag dus niet richting ‘reclame’ gaan. Maar het aankondigen van een kerkdienst of een activiteit is (in overleg met COA lokaal) wel mogelijk.

COA vrijwilligers

COA zal voor de eigen activiteiten op het azc ook vrijwilligers werven. Kerken kunnen zich hierbij aansluiten. Het is waardevol als er op het azc activiteiten zijn voor de bewoners, waarbij ontspanning en bezigheid wordt geboden. Gave wil dit dan ook van harte aanbevelen. Tegelijk moet beseft worden dat COA van haar vrijwilligers een professionele houding vraagt. Dit betekent dat de COA vrijwilliger de activiteit verzorgt maar daarbuiten geen persoonlijke relaties aangaat met azc-bewoners. Wilt u wel persoonlijke relaties met de bewoners van het azc, dan is een COA vrijwilligerscontract minder passend.

Klachten over het COA e.a.

Met regelmaat horen we van vrijwilligers dat zij in hun persoonlijk contact verhalen horen over het functioneren van de begeleiders op het azc. Het is goed om deze signalen serieus te nemen, tegelijk willen we er op wijzen dat het verhaal van de azc bewoner vaak eenzijdig en gekleurd is. Ga niet mee in dit sentiment, mocht u echt serieuze verhalen horen, ga dan gerust in contact met COA lokaal of bespreek het met Gave.

Veiligheid van christenen

Gave is voor christen-asielzoekers een belangenbehartiger voor de overheid en daarmee ook voor het COA. Discriminatie van christenen, met name van ex-moslims, is iets wat helaas op de azc’s voorkomt. De druk van moslim landgenoten kan zwaar zijn. Het COA heeft landelijk afspraken gemaakt om de veiligheid van christenen die bedreigingen ontvangen te waarborgen. Ontvangt u zulke signalen, deel ze dan met COA lokaal en meldt ze ook bij Gave.

Voor nog meer info, klik hier.