Christenvluchtelingen in Nederland bedreigd

Christelijke vluchtelingen krijgen in Nederland geregeld te maken met discriminatie. Gave, SDOK en Open Doors willen met een nieuw meldpunt de omvang van dit probleem in kaart brengen en slachtoffers verder helpen. Het meertalige meldpunt is zowel voor asielzoekers die in een asielzoekerscentrum wonen, als ook voor statushouders.

“Allochtone christenen kunnen het hier heel moeilijk hebben”, weet Marco Vos, senior beleidsadviseur bij Gave. “Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom, kunnen te maken krijgen met intimidatie of bedreiging. Niet allemaal worden ze bedreigd of lopen ze gevaar, maar ze verliezen wel de nauwe banden met hun familie en vrienden of worden door volksgenoten minachtend behandeld of uitgesloten. Het is belangrijk dat we hier oog voor hebben en naast hen staan.”

De omvang van dit probleem is niet bekend. Dit komt omdat bij een melding of aangifte niet wordt geregistreerd of een incident een religieus gemotiveerde oorzaak heeft. Harde cijfers zijn er dus niet. Maar het komt ook omdat vluchtelingen zich niet veilig voelen om discriminatie te melden en geen vertrouwen hebben dat hun melding tot verbetering leidt of zelfs vrezen dat een melding een negatief effect heeft op hun veiligheidssituatie of asielprocedure.

Met een eigen meldpunt willen de organisaties allereerst de omvang van dit probleem in kaart brengen, maar ook slachtoffers helpen of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Gave en SDOK zullen daartoe gezamenlijk meldingen oppakken en afhandelen. Ook willen de organisaties bewustwording over (de oorzaken van) dit probleem op gang brengen. Marco Vos: “Door een veilige plaats te bieden om een melding te doen, krijgen we meer inzicht in de veiligheid van allochtone christenen in azc’s en daarbuiten. Vervolgens kunnen we dit bespreekbaar maken met de verantwoordelijke instanties om samen naar verbeteringen en oplossingen te zoeken.” Vluchtelingen die pastorale zorg nodig hebben n.a.v. gemelde incidenten kunnen via het kerkelijk netwerk van de betrokken organisaties hulp aangeboden.

De bedreiging van christenen in ons land is nog vaak onbekend bij verantwoordelijke instanties, zoals het COA, scholen voor inburgeringscursussen en de politie. Door de meldingen te verzamelen en er met betrokken partijen over in gesprek te gaan kunnen de gevoelens van onveiligheid en incidenten gericht worden aangepakt.

De drie organisaties hebben elkaar gevonden bij de opzet van het meldpunt. Open Doors en SDOK vanwege de aandacht die ze vragen voor christenvervolging wereldwijd, Gave vanwege het contact met christenen met een migratie-achtergrond in Nederland. Marco Vos: “Door hier samen de schouders onder te zetten hebben we een groter bereik als het gaat om het bekend maken van het meldpunt, maar ook als het gaat om het aanspreken van netwerken voor pastorale zorg en ondersteuning.”

Het meldpunt is vanaf maandag 26 november beschikbaar in Nederlands en Engels. Later wordt dit aangevuld met meerdere talen, waaronder Arabisch, Farsi, Somalisch en Urdu.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world