Column ‘Echte mensen’

De wereld van asielzoekers lijkt de komende zomer weer op zijn kop te komen staan. Er worden dit jaar 70.000 asielzoekers verwacht terwijl de opvang stampvol zit. Wij maken ons zorgen. Wat gaat er gebeuren? Krijgt de overheid de schuld of worden de asielzoekers zelf als hét probleem gezien?  

Vanuit Gave zijn wij terughoudend in het innemen van politieke standpunten. Op het asielsysteem is veel kritiek te geven. Wat me verbaast is dat het soms lijkt dat de overheid zich met regelmaat niet lijkt te houden aan de wetten die ze zelf als het meest fundamenteel beschouwt: artikel 1 van de Grondwet en de mensenrechten. Asielzoekers zijn échte mensen die op een écht bed mogen slapen. Ze maken gebruik van een recht dat de overheid zelf in het leven heeft geroepen. 

Recht van het Koninkrijk

Wij laten ons niet als eerste leiden door de wetten van dit land, maar door de wetten van Gods Koninkrijk. Als we onze Redder Jezus Christus volgen, zien we dat Hij omziet naar alle mensen, vooral als ze in een penibele of afhankelijke situatie terecht zijn gekomen. Nooit kom ik tegen dat Hij hen een verwijt maakt. De schuld is voor Hemzelf. Voor Hem zijn het echte mensen met een echte kostbare ziel die echte redding nodig hebben en afhankelijk zijn van genade. Dat is het recht van het Koninkrijk. 

Verschil maken

Natuurlijk, er moet iets gebeuren. Misschien moet het asielsysteem op zijn kop. Maar als Jezus-volgers kunnen we altijd een verschil maken: in het omzien naar asielzoekers schuilt een grote kracht. Als ze door ons worden gezien en geliefd, mogen we de liefde van Jezus Christus overbrengen. Vaak ontstaat ook de ruimte erover te vertellen. Dan wordt het verkrijgen van een verblijfsstatus relatief. Echte status is voor echte mensen het verkrijgen van een plek in het Koninkrijk van God. 

Het wordt een moeilijke zomer. Maar wij blijven vluchtelingen zien. En liefhebben. We gaan niet dehumaniseren. Want het zijn echte mensen.  

Tekst: Jan Pieter Mostert

Gepubliceerd in Weergave 2, 2023

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world