Corona-advies

De sterk oplopende aantallen besmettingen en de niet afnemende druk op de ziekenhuizen hebben het kabinet doen besluiten om vanaf december een nieuwe lockdown in te stellen. De overheid geeft aan: ‘Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken.’ Juist in de winterperiode is dat heel spijtig, maar de situatie dwingt om weer te kijken naar de do’s en don’ts in de contacten met vluchtelingen.

De overheid vraagt ons om goed alert te blijven en de nieuwe coronaregels te handhaven. Het doel is het aantal contacten tussen mensen sterk te verminderen. Daarom zijn er strengere regels over het bezoek thuis (maximaal twee bezoekers per dag). Bijeenkomen met groepen is sterk aan banden gelegd. De 1,5 meter regel blijft gelden. Hygiënemaatregelen blijven belangrijk. Bij activiteiten moeten mensen worden geregistreerd. Mensen die ziek zijn, blijven thuis en gaan niet in contact met anderen. Wat betekent dit voor contact met vluchtelingen?

Voor vluchtelingen heeft de lockdown grote gevolgen. Hun contacten zijn vaak (buiten het asielzoekerscentrum (azc)) al weinig. Het is voor azc’s ook extra spannend omdat een besmetting op deze locaties grote gevolgen heeft. Het is belangrijk om zo veel mogelijk contact te houden met vluchtelingen. Voor velen is het een zware tijd. Zeker voor azc-bewoners die wachten op reactie in hun juridische procedure is het erg moeilijk. Contact van mens tot mens is dan een grote steun en een goede afleiding. Bellen, appen en op andere manieren contact zoeken, hen bemoedigen is dan ook van groot belang.

Elkaar ontmoeten

Of er bezoek mogelijk is in het azc hangt af van de lokale situatie. Vraag het na bij het COA. Het kan zijn dat het COA nog vraagt om de bewoners buiten te ontmoeten. In veel gevallen is dat ook een prima optie. De azc-bewoner ophalen en bij je thuis uitnodigen, of samen gaan wandelen zijn goede alternatieven. Zorg wel voor het benoemen en het handhaven van de afstandsregel, ook bij je thuis.

Activiteiten

De mogelijkheden voor activiteiten zijn zeer beperkt. Er is echter voor kwetsbare groepen een uitzondering gemaakt om wel, voor uitgenodigde mensen, een activiteit te organiseren. In de kamerbrief van 14 december staat: ‘Voor locaties, waaronder buurt-, wijkcentra en bibliotheken geldt dat deze wel open mogen zijn voor activiteiten voor kwetsbaren.’ Meer informatie over de randvoorwaarden voor deze activiteiten vind je hier:

Kerkdiensten en bijbelstudie

Een bijbelstudie of internationale dienst valt onder het protocol voor kerkdiensten. Hierbij is het dringende advies om maximaal met dertig personen bij elkaar te komen. Ook hierbij is registratie en een gezondheidscheck verplicht. Ook de hygiënemaatregelen en afstand houden zijn de basisregels om dit te kunnen organiseren.

Kinderen en jongeren

Gezien het feit dat het voortgezet onderwijs gesloten is, is het raadzaam om in deze lockdown periode ook geen activiteiten (fysiek) te organiseren met en voor jongeren, tenzij het valt te duiden als activiteit van een buurthuis voor een kwetsbare groep. Een azc-club met vaste bezoekers zou hiermee door kunnen gaan.

Tips

Het is in deze tijd best zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Laat ons weten welke creatieve ideeën je hierbij hebt. Op deze pagina vind je onze suggesties.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world