Corona-advies

Lange tijd was er weinig verandering in de maatregelen rond corona. Het duurde allemaal een stuk langer dan gehoopt en verwacht. Wat fijn om te zien dat er nu echt stappen worden gezet in de versoepelingen van de maatregelen. Er wordt nog steeds gevraagd om alert te blijven, maar er is inmiddels veel meer mogelijk. Wat betekent het voor het contact met vluchtelingen?

Voor vluchtelingen had de lockdown grote gevolgen. Hun contacten zijn al minimaal buiten het asielzoekerscentrum (azc). Velen hebben door de dreiging van besmettingen ook echt afstand gehouden en zijn veel alleen op hun kamer. Met regelmaat waren er ook besmettingen in azc’s, hiervoor heeft het COA quarantaine locaties ingericht.

Deze druk neemt in de azc’s gelukkig ook af. Inmiddels zijn alle zestig-plussers in de azc’s die dat willen gevaccineerd. Bewoners met medische indicatie kunnen de komende weken een vaccinatie krijgen. Daarnaast zijn een paar locaties als een proef volledig gevaccineerd (voor iedereen die wil boven de achttien jaar). Het is bedoeling dat vervolgens alle locaties in een keer worden geprikt, met het eenmalige Johnson vaccin. Een hele operatie, die eind juni start.

Contact

Ook in de komende weken is het van belang om in contact te blijven met de vluchtelingen die jij kent. Contact van mens tot mens is een grote steun en een goede afleiding. Je kunt altijd bellen, appen en op andere manieren contact zoeken, dat zal hen bemoedigen.

Elkaar ontmoeten

Helaas hebben azc’s de deuren voor bezoek van buitenaf nog gesloten. Dit is een wat vreemde situatie. Vanuit het hoofdkantoor van COA worden er geadviseerd om de richtlijn te volgen voor ‘bezoek thuis’, maar veel locaties hanteren nog de stelregel dat bezoek van buitenaf niet is toegestaan. Het is goed om bij het lokale COA team te vragen wat de regels zijn en ook het verzoek te doen, namens de bewoner om weer bezoek te mogen ontvangen. De azc-bewoner ophalen en bij je thuis uitnodigen en samen gaan wandelen zijn goede alternatieven. Door de versoepelingen is het alweer mogelijk een heel gezin thuis te ontvangen.

Activiteiten

De mogelijkheden voor groepsactiviteiten zijn nog enigszins beperkt. Er is echter voor kwetsbare groepen een uitzondering gemaakt om wel, voor uitgenodigde mensen, een activiteit te organiseren. En azc-bewoners of statushouders vallen zeker onder noemer ‘kwetsbare groepen’, vanwege het beperkte sociale netwerk. Dus bij aanmelding vooraf en met in acht neming van de algemene maatregelen kun je weer activiteiten voor vluchtelingen organiseren. Activiteiten met een ‘open’ karakter (= zonder aanmelding) staan zijn mogelijk vanaf 9 juni.

Kerkdiensten en bijbelstudie

Een bijbelstudie of internationale dienst valt onder het protocol voor kerkdiensten. Hiervoor zijn een aantal adviezen gegeven. Na de versoepelingen is de aantallen norm verhoogd naar dertig personen of 10% van de bezetting. Ook hierbij is registratie en een gezondheidscheck nog verplicht. De hygiënemaatregelen en afstand houden zijn de basisregels om dit te kunnen organiseren. Vanuit Gave willen we stimuleren om vluchtelingen uit te nodigen voor fysieke bijeenkomsten om samen het geloof te belijden.

Kinderen en jongeren

Activiteiten voor de kwetsbare doelgroep vluchtelingenjongeren zijn weer mogelijk. Zorg voor voldoende ruimte en een goede registratie.

Ervaringen

We zijn erg benieuwd naar jullie ervaring in corona-tijd, maar ook nu als er zicht komt op het opnieuw starten van initiatieven. Laat ons het weten via: servicedesk@gave.nl

Tips

We zijn erg benieuwd naar jullie ervaring in corona-tijd, maar ook nu als er zicht komt op het opnieuw starten van initiatieven. Laat ons weten welke creatieve ideeën je hierbij hebt. Op deze pagina vind je onze suggesties.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world