House of Joy Ter Apel

Ter Apel komt regelmatig in het nieuws vanwege de grote aantallen vluchtelingen en de overlast die wordt ervaren. Na de zomer opent Gave in deze plaats een House of Joy.  

Een House of Joy is een plek waar vluchtelingen terecht kunnen voor ontspanning en persoonlijke ontmoeting en kracht kunnen vinden voor een nieuwe start. Omdat vrijwel elke vluchteling zich in Ter Apel moet melden, ontstaat de unieke mogelijkheid om een groot aantal van hen te bereiken. 

‘Huiskamers’

“Het doel is dat vluchtelingen in deze ‘huiskamers’ buiten het azc tot rust kunnen komen. Door samen activiteiten te doen en ontspannen met elkaar om te gaan, zullen ze zich weer even ‘gewoon mens’ voelen”, legt Arco de Leede, waarnemend directeur van Gave uit. “Bovendien is het ons verlangen dat ze ook de liefde van God gaan ervaren. Juist in Ter Apel, waarvan we allemaal weten dat daar zoveel spanning is. We bidden dat daar straks voor hen ook een plek van thuiskomen is.”  

“Weer even ‘gewoon mens’ voelen”

Het House of Joy is een concept van Gave dat landelijk wordt opgezet. Het biedt vluchtelingen een plek waar ze weer even op adem kunnen komen en kracht kunnen vinden voor een nieuwe start. Op vier plaatsen in Nederland is er al een House of Joy actief en vijf zijn er in oprichting, waaronder in Ter Apel. In het House of Joy worden activiteiten aangeboden zoals sport en spel, kledingacties, schilderworkshops, taallessen en bijbelstudies. Gave werkt in Ter Apel samen met de Parochie Heilig Kruis en de interkerkelijke werkgroep Helping Hands uit Mussel. 

Draagvlak kerken 

Begin dit jaar is er voor de kerken in Ter Apel en omgeving een informatieavond gehouden. De opkomst en reacties toonde aan dat er interesse is voor dit initiatief. Onder leiding van Gave wordt er momenteel vanuit de lokale kerken een stuurgroep gevormd. Die ondersteunt de vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten en waarborgt het contact met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en gemeente.  

Sleuteloverdracht

Het House of Joy komt in het voormalige zusterhuis St. Lucia van de Parochie Heilig Kruis in Ter Apel. Deze locatie ligt op minder dan vier kilometer afstand van het aanmeldcentrum. Op 8 mei vond de sleuteloverdracht plaats.  

Angst voor overlast

Begin juni is overleg geweest met de omwonenden. Sommigen vreesden overlast, maar die zorgen zijn die avond weggenomen omdat er alleen overdag kleinschalige activiteiten plaatsvinden en onder toezicht. Na bredere publicatie bleken er toch meer bezwaren te zijn vanwege de huidige overlastervaringen veroorzaakt door asielzoekers. Daarom hebben we samen met de lokale betrokkenen besloten om voorlopig nog geen activiteiten voor vluchtelingen op te starten. De verschillende partijen zullen in het St. Luciahuis een ontmoetingsplek voor de inwoners van Ter Apel creëren zodat er een plek komt waar gedeeld en geluisterd kan worden, zonder onze doelstelling uit het oog te verliezen. De bedoeling is om in het najaar een concreter plan te communiceren.

Beheerdersechtpaar

Een echtpaar komt in september wonen in het House of Joy en gaat het geheel vanuit Gave coördineren.  

BLIJF OP DE HOOGTE

Mis niets van ons Gave nieuws en aanbod

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world