Jaarverslag 2019

We zijn dankbaar voor al het werk dat Gave in 2019 kon doen om vluchtelingen radicaal lief te hebben. Zonder de steun van de achterban was dit niet mogelijk geweest. In ons jaarverslag vind je een terugblik.

Terugkijken op 2019 geeft een soort heimwee: Wat hebben we veel mogen doen. Wat fijn dat het allemaal gewoon kon toen, wat een scala aan activiteiten hebben we neer mogen zetten waarin we Gods liefde met woord en daad met vluchtelingen hebben mogen delen.

Op 26 oktober bestond Gave 25 jaar en dat hebben we intern gevierd. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn! Het jaar 2019 was voor de organisatie een soort tussenjaar: In het meerjarenbeleidsplan hebben we sterk ingezet op het plaats geven aan vluchtelingen, met name statushouders, in de kerk. Wederkerigheid tussen Nederlandse christenen en christenen met een vluchtelingenachtergrond. Tegelijkertijd zitten de azc’s in Nederland weer overvol door een blijvend hoge instroom en forse achterstanden bij de IND en de gemeenten die statushouders een woonplek moeten bieden. Hier hebben we als Gave op willen inspelen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world