Jaarverslag 2018

We zijn dankbaar voor al het werk dat we in 2018 konden doen om vluchtelingen een thuis te bieden. Dankzij de achterban die dit mogelijk heeft gemaakt. In ons jaarverslag vindt u een terugblik.

Veel vluchtelingen kregen in 2018 een eigen huis. Eindelijk een plek voor zichzelf van waaruit ze verder kunnen bouwen aan hun leven. Een thuis. Steeds meer christenen spanden zich in 2018 in om ervoor te zorgen dat vluchtelingen zich ook thuis voelen in Gods huis. Deze christenen verlangen ernaar om als broeders en zusters met hen samen te wonen. Want dat is goed en lieflijk, staat in Psalm 133.

In ons jaarverslag leest u wat Gave in 2018 deed om ervoor te zorgen dat vluchtelingen de weg naar Gods huis wisten te vinden. We ondersteunden kerken bij het intercultureel kerk zijn en hielpen werkgroepen om vluchtelingen gastvrij op te nemen in hun gemeente. Vele vrijwilligers deelden Jezus’ liefde met vrouwen, jongeren en kinderen tijdens Gave-kampen en -activiteiten. We stimuleerden en trainden christenen om contact te leggen en trouw te onderhouden met de vluchtelingen die bij hen in de buurt zijn komen wonen.

Onze nieuwe buurtgenoten ervaren hun nieuwe huis lang niet altijd als een thuis. Ze hebben vaak te kampen met trauma’s, zijn verdrietig om het verlies van hun geliefden en hun land, en moeten zich hard inspannen om hun weg te vinden in onze ingewikkelde samenleving.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world